Clinical Outcomes in Gout

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

59 Downloads (Pure)

Abstract

Urinsyregigt er den hyppigste form for inflammatorisk gigt-sygdom og incidensen og prævalencen er stigende. Sygdommen skyldes ophobning af urinsyre i blodet der kan føre til aflejringer af
uratkrystaller i led og ved sener. Urinsyregigt er karakteriseret ved
pludseligt indsættende akut artrit (ledhævelse). Hvis tilstanden er
ubehandlet, kan den over tid være årsag til recidiverende artritter
og ved avanceret sygdom er tilstanden hos nogle individer præget
af tophi og/eller kroniske artritter.

I denne PhD har vi beskæftiget os med 3 områder indenfor
urinsyregigt:

Del A: Biomarkører og surrogatmål (Artikel I, II, IV).
Formålet med del A var at validere serum urat (SU) som etsurrogatmål for klinisk relevante effektmål ved urinsyregigt (eks.urinsyregigtanfald). Vi udførte et systematisk review og en metaregressions analyse for at undersøge om der var en sammenhængmellem SU og urinsyregigtanfald og undersøge om SU kunne opfylde”biomarker surrogate evaluation schema” (BSES), der anvendes tilvalidering. Meta-regressionsanalysen understøttede ikke sammenhæng mellem SU og urinsyregigtanfald og validering vedBSES kunne ikke opnås grundet ufuldstændig statistisk evidens. Iartikel IV sammenholdt vi data fra artikel II og yderligere resultaterfra Stamp et al1. Disse data blev præsenteret ved deninternationale Outcome Measures In Rheumatology (OMERACT)konferences ”special interest group” (SIG) møde. Ved mødet blevder opnået konsensus blandt OMERACT SIG deltagerne omrelevansen af at validere SU, og at der var tilstrækkelige med datatil at acceptere SU som et gyldigt surrogatmål. 

Del B: Core outcome set (Artikel III, V)
I artikel III (sub-analyse af arti II) fremstilles de vanskeligheder vioplevede vedrørende rapportering i kliniske forsøg med uratsænkende medicin. Med baggrund i dette har vi foreslået et minimumsrapporteringssæt for målinger og rapportering af urinsyregigt anfald og SU i kliniske studier af uratsænkende medicin. I artikel Vudførte vi et systematisk review for at vurdere hvordan rapporteringen af OMERACT ”core outcome domæner” (der repræsentereret minimum af hvad der bør måles og rapporteres i kliniske forsøgindenfor urinsyregigt). Vi fandt at OMERACT ”core outcome set” forurinsyregigt endnu ikke er komplet og at der overordnet set ikkebliver gjort brug af de ”core outcome domains” (centrale effektmål) der er vedtaget og dermed er der en ringe integration af denglobale OMERACT indsats ved urinsyregigt.

Del C: Urinsyregigt og komorbiditet (artikel/protocol VI)Urica Cor Intervention (URICORI) er et klinisk lodtrækningsforsøgdesignet med inkorporering af surrogatmål (del A) og ”core outcome domains” (del B) samt de minimumrapporteringskrav foreslået i del B af denne afhandling. Formålet med det kliniske lodtrækningsforsøg” A Multifactorial Urica Cor Intervention to Prevent Cardiovascular Disease in People With gout: A multicentre,Randomised Controlled, Blinded Endpoint URICORI trial”. URICORIstudiet var at evaluere effekten af en et-årig intervention mod modificerbare risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom, når entengigtlægen behandlede risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom eller når egen læge behandlede de samme risikofaktorer. Effekten afinterventionen skulle måles efter et år ved surrogatmål for kardiovaskulær sygdom og efter fem år (kliniske outcome) ved manifestkardiovaskulær sygdom. Initielt blev URICORI studiet udsat pågrund af COVID-19 og den første patient blev inkluderet i november2020. Desværre forløb inklusion i URICORI studiet ikke med tilfredsstillende hastighed, og på trods af aktiv inklusion på tre centre, varvi nødt til at lukke det kliniske forsøg. En stor del af denne ph.d.blev udført under COVID-19 pandemien med varierende grad afnedlukninger og udfordringer i sundhedssektoren.

Konklusion:
I den internationalt funderede OMERACT “Biomarker surrogate outcome group” har data fra denne Ph.d. bidraget til processen vedrørende validering af SU som surrogatmål for kliniske effektmål (urinsyre gigtanfald) i kliniske studier ved urinsyregigt. Data er præsenteret ved den internationale OMERACT konference for relevante interessenter og relevansen af at validere SU som surrogatmål blevvedtaget samt at der aktuelt er nok data til at acceptere SU somsurrogat effektmål for urinsyregigtanfald.

Vi har ydermere vist at ”Core Outcome Set” for studier omhandlende akut og kronisk urinsyregigt endnu ikke er færdiggjort, og derer dårlig compliance i forhold til ”core outcome domains”. Der børtages yderligere handling fra regulatoriske myndigheder i forhold atsikre at især de patient rapporterede domæner bliver målt og rapporteret i kliniske studier.

Det kliniske URICORI forsøg blev lukket før intenderet, udfordringerne vedrørende studie design, protokol, myndighedsgodkendelserog udførelsen af et multicenter RCT-studie (under COVID-19) harværet lærerigt.

OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Ellingsen, Torkell, Hovedvejleder
  • Christensen, Robin, Bivejleder
  • Larsen, Kasper Søltoft, Bivejleder
  • K Stamp, Lisa, Bivejleder, Ekstern person
Dato for forsvar24. jan. 2024
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 8. sep. 2023

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Clinical Outcomes in Gout'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater