Classroom Practices in Early Foreign Language Teaching in Denmark: On the Role of Quantity and Quality of Exposure to English inside the Classroom

Maria Vanessa aus der Wieschen

  Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

  Abstrakt

  Denne afhandling udgør et ud af tre ph.d.-projekter i “Jo yngre, jo bedre”-projektet (Cadierno & Eskildsen, 2018.). Projektet, og dermed min afhandling, undersøger rollen af en tidlig sprogstart i skolen, som blev relevant i dansk kontekst i forbindelse med folkeskolereformen 2014, og som medførte at engelsk nu indføres i første klasse i folkeskolen, fremfor i tredje klasse. Deltagerne i projektet er 264 danske folkeskoleelever. Omkring halvdelen af dem har begyndt engelskundervisning i tredje klasse, som det var sædvanligt før folkeskolereformen. Den anden halvdel af eleverne i projektet er del af den første generation af elever som starter med engelsk i første klasse. Datamaterialet består både af resultater fra multiple-choice sprogtests og videooptagelser fra elevernes respektive første to års engelskundervisning. Min ph.d.-afhandling undersøger klasseværelsespraksissers rolle i tidlig fremmedsprogsundervisning ved at besvare tre forskningsspørgsmål: • Kan man se forskelle mellem elever der introduceres til engelsk tidligere (dvs. i første klasse) og senere (dvs. i tredje klasse) efter 2 års undervisning med henhold til deres sprogfærdighed og læringshastighed målt på receptivt ordforråd, receptiv grammatikforståelse, og receptiv fonologisk færdighed? • Hvilken rolle spiller kvaliteten og kvantiteten af den eksponering og brug af engelsk i elevernes sprogfærdighed og læringshastighed med hensyn til receptivt ordforråd, receptiv grammatikforståelse, og receptiv fonologisk færdighed? I hvilken grad er denne variabel egnet til at forklare læringshastighed og sprogfærdighed? • Hvordan skabes intersubjektivitet af deltagerne i tidlig engelskundervisning og hvordan fører det til læringsmomenter og mikrogenese?
  OriginalsprogEngelsk
  StatusUdgivet - 2017

  Fingeraftryk

  Dyk ned i forskningsemnerne om 'Classroom Practices in Early Foreign Language Teaching in Denmark: On the Role of Quantity and Quality of Exposure to English inside the Classroom'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

  Citationsformater