BRCA Families in Western Denmark: Cancer risks and genetic profiles

Bidragets oversatte titel: BRCA-familier i Vestdanmark; : cancer risiko og genetiske profiler

Henriette Roed Nielsen

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstrakt

Formålet med ph.d. afhandlingen BRCA-familier i Vestdanmark; cancer risiko og genetiske profiler var at bidrage til at optimere den genetiske rådgivning af familier med mutationer i BRCA1 og BRCA2 generne ved at præcisere risikoestimater og identificere sammenhænge mellem mutation og sygdomsforekomst. De 3 studier er baseret på en Vestdansk kohorte der blev etableret som en del af ph.d. projektet. Kohorten består af 183 BRCA1 og 118 BRCA2 familier med i alt 10 508 individer, hvoraf 2619 var mutationsbære. Mutationerne fordelte sig på 47 og 48 forskellige i henholdsvis BRCA1 og BRCA2. Studie I I studie I undersøgtes kræftrisikoen for mænd fra BRCA-familier med fokus på alle kræfttyper samlet, for brystkræft og for prostatakræft hos mutationsbærer, deres 1.grads slægtninge og hos mænd uden mutation. Desuden undersøgtes forholdet mellem sygdomsrisiko og mutationstypen. Mænd fra BRCA1 familier havde ikke signifikant øget risiko for kræft, men der var en tendens til at mænd under 65 år havde en øget risiko for at udvikle prostatakræft. Mænd med BRCA2 mutationer havde en øget risiko for bryst og prostatakræft, også her sås en øget risiko for prostatakræft før 65 års alderen. Hos mænd med mutation i et bestemt område af BRCA2 sås en øget forekomst af prostatakræft, hvilket kunne indikere at disse mutationer i særlig grad øger risikoen for prostatakræft. Studie II Her var formålet at undersøge brystkræftrisikoen hos kvinder, som ikke har arvet familiens mutation, kaldet ikke-bærer. Risikoberegninger blev udført med et retro- og prospektivt studiedesign. Brystkræftrisikoen var øget i det retrospektive studie, mens risikoen ikke var forhøjet i det prospektive studie. Brystkæfttilfældene mindede om dem man ser i den generelle befolkning både i forhold til alder for sygdom og typen af kræftknuderne. Disse resultater støtter således teorien om at ikke-bærere ikke har væsentlig øget risiko for at udvikle brystkræft. Ved genetisk udredning skal man dog være opmærksom på at der forekommer ikke-bærere med bryst- og æggestokkræft, hvilket kan være en udfordring i forhold til at finde den rette person til BRCA screening. Skulle man overveje en øget risiko hos ikke-bærerne ville man forvente at der er en større sygdomsforekomst hos ikke-bærere, der er 1.grads slægtninge til en mutationsbærer med brystkræft på baggrund af effekten af modifiers. Studie III I dette studie undersøgtes sammenhængen mellem sygdomsforekomst og den enkelte mutations placering i genet. Forekomsten af bryst- og æggestokkræft blev beregnet for alle de mutationer der er repræsenteret i kohorten, samt for de mutationer som er særlige for den vest danske kohorte, kaldet foundermutationer. 4 foundermutationer udgjorde 23 % af mutationerne i BRCA1 og 4 udgjorde 32 % af mutationerne i BRCA2 genet. To af de identificerede mutationer er ikke beskrevet tidligere. Foundermutationen c.3319G>T viste sig at have højere forekomst af æggestokkræft end de øvrige mutationer i BRCA1, fundet er dog ikke signifikant og kan ikke anvendes ved den kliniske rådgivning, men lægger op til yderligere undersøgelser i en større kohorte.
Bidragets oversatte titelBRCA-familier i Vestdanmark; : cancer risiko og genetiske profiler
OriginalsprogEngelsk
UdgivelsesstedUniversity of Southern Denmark
ISBN'er, trykt978-87-93192-66-9
StatusUdgivet - 27. nov. 2015

Emneord

  • BRCA1 gene
  • BRCA2 gene
  • Male breast cancer
  • founder mutation
  • proven noncarrier

Citationsformater