At være eller ikke være: en chokoladevare

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konference-proceedingKapitel i bogForskning

Abstrakt

En af de ældste afgiftslove i Danmark er chokoladeafgiftsloven. Således blev der ved lov nr. 254 af 12. juni 1922 om Omsætningsafgift af Chokolade- og Sukkervarer m.m. indført afgift på chokoladevarer.
Allerede ved indførelsen af denne afgift blev der lagt op til fremtidige fortolkningsproblemer. Således fremgik det af lovens § 1, stk. 1, at afgiften omfattede »Chokolade og Chokoladevarer af enhver Art«, hvilket ikke kan siges at være et klart og entydigt begreb. For hvad er en chokoladevare af enhver art?
Afgrænsningen af det afgiftspligtige vareområde blev ikke mere enkel efter den udvidelse af det afgiftspligtige vareområde, som blev indført ved Lov nr. 22 af 11. februar 1955 om omsætningsafgift af chokolade- og sukkervarer m.m. Der blev tilføjet en bestemmelse, der i det væsentlige svarer til den nugældende lovs § 1, stk. 1, nr. 10, om, at varer, der efter beskaffenhed, anvendelse eller smag kan betragtes som erstatningssvarer for bl.a. chokoladevarer, også er omfattet af afgiftspligten.
Chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10, fik sin nugældende ordlyd ved lov nr. 516 af 21. december 1979 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.v. Ændringen vedrørte udelukkende indholdet af opsamlingsbestemmelsen i § 1, stk. 1, nr. 10. Hvor bestemmelsen tidligere lagde vægt på beskaffenhed, anvendelse og smag, skulle der fremover lægges vægt på beskaffenhed, anvendelse samt markedsføring. Bestemmelsen blev affattet således:

»andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt den måde hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger eller erstatningsvarer for de varer der er nævnt under 1-8.«

Med denne formulering blev der åbnet op for yderligere fortolkningspro-blemer. Spørgsmålet er bl.a., hvordan de enkelte begreber beskaffenhed, anvendelse og markedsføring skal vægtes i forhold til hinanden. Et andet spørgsmål er, hvornår en vares beskaffenhed, anvendelse og markedsføring kan medføre, at den skal betragtes som en efterligningsvare.
Praksis har da også vist, at lovteksten har givet anledning til en række fortolkningsproblemer. Så sent som i sommeren 2015 er der truffet en afgørelse om, hvad der skal anses for at være en chokoladevare.
Der vil i det efterfølgende blive foretaget en analyse af gældende ret på området. Der vil blive taget udgangspunkt i de sager, der har været gennem tiden. Det skal her pointeres, at en del af de afgørelser, der anvendes i nærværende artikel som argumentation for afgiftspligt eller afgiftsfritagelse, udelukkende fremgår af den juridiske vejledning. Der er i den juridiske vejledning ikke henvist til journalnummer eller lignende. Dermed er det ikke muligt at finde de oprindelige afgørelser for derigennem at få en yderligere uddybning af afgørelserne. Da SKAT til stadighed optrykker disse afgørelser, er de dog udtryk for gældende praksis på området.
Der vil i forbindelse med analyserne fremkomme enkelte retspolitiske udsagn.
OriginalsprogDansk
TitelJuridiske emner ved Syddansk Universitet 2015
RedaktørerHans Viggo Godsk Pedersen
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDjøf Forlag
Publikationsdato1. feb. 2016
Sider189-207
ISBN (Trykt)978-87-574-3404-0
StatusUdgivet - 1. feb. 2016

Emneord

  • Juridiske emner
  • Chokoladeafgift

Citationsformater