Association between prenatal and early postnatal exposure to Perfluoroalkyl substances (PFAS) and neuropsychological development in 1.5 to 7-year-old children

Iben Have Beck*

*Kontaktforfatter

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

29 Downloads (Pure)

Abstract

Perfluoroalkyl stoffer (PFAS) er en gruppe persistente kemikalier med halveringstider på 4 til 8 år. De har vand- og fedtafvisende egenskaber og bruges i mange dagligdags forbrugerpro-dukter f.eks. til overfladebehandling af møbler, tøj, køkkenredskaber og fødevareindpak-ning, hvilket har medført en udbredt eksponering af hele befolkningen. Udsættelse for disse stoffer har især betydning for fostre og i tidlig barndom, hvor alle organsystemer grundlæg-ges og hjernen er særlig følsom grundet dens komplekse udvikling. Nyere studier tyder på at PFAS eksponering i fosterlivet kan have skadelige effekter på børns neuropsykologiske udvikling. Dog er der kun få undersøgelser om børns kognitive udvikling, herunder sprog-færdigheder og intelligenskvotient (IQ) og endnu færre har undersøgt betydningen af PFAS eksponering i tidlig barndom.

Formålet med denne afhandling var derfor:

I. Ved hjælp af en standardiseret Intelligens test, Wechsler Intelligence Scale for Children version V (WISC-V), at indsamle og vurdere IQ score blandt 7-årige børn og sammen-ligne med alderssvarende danske børn, samt at bestemme determinanter for IQ.

II. Undersøge sammenhængen mellem prænatal og tidlig postnatal PFAS eksponering og sprogudvikling blandt 18 til 36-måneder gamle børn.

III. Undersøge sammenhængen mellem prænatal og tidlig postnatal PFAS eksponering og IQ score blandt 7-årige børn.

De tre studier er baseret på data fra Odense Børnekohorte som er et prospektivt studie, hvor alle gravide kvinder bosiddende i Odense Kommune fra 2010 til 2012 blev inviteret til at deltage. I forbindelse med inklusion (svangerskabsuge 8-16) og ved 18-måneders undersø-gelsen blev der taget blodprøver, hvorfra serum PFAS koncentrationer blev målt. Børnenes sprogudvikling blev vurderet ved hjælp af en dansk version af MacArthur-Bates CDI-forældre rapport blandt 18 til 36-måneder gamle børn. IQ score blandt 7-årige børn blev vurderet af erfarne psykologer ved hjælp af en forkortet version af det internationalt validerede vurde-ringsredskab WISC-V.
Resultaterne viste, at IQ scorerne blandt de 7-årige børn fra Odense Børnekohorte var sammenlignelige med jævnaldrende danske børn fra baggrundsbefolkningen. Derudover blev kendte determinanter for IQ blev bekræftet. Prænatal PFAS eksponering var associeret med en lille reduktion i Fuld Skala IQ ved 7-års alderen, men ikke med forsinket sprogudvik-ling blandt de 18 til 36-måneder gamle børn. Dette kan tyde på, at non-verbale domæner af børns kognitive udvikling påvirkes mere af PFAS.

Da alle har målelige PFAS koncentrationer i blodet kan selv en lille, ikke-klinisk bety-dende, reduktion i kognitiv udvikling have stor samfundsmæssig betydning, da mange børn udsat for en lille risiko medfører flere tabte IQ point, end få børn udsat for en stor risiko. Der er behov for yderligere undersøgelser om PFAS eksponering og kognitiv udvikling og især anbefales det at vurdere børnenes PFAS eksponering når de er ældre end 18 måneder, da det vil være muligt at adskille de skadelige effekter af PFAS fra amnings gavnlige effekt på kognitiv udvikling.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Jensen, Tina Kold, Hovedvejleder
  • Bilenberg, Niels, Bivejleder
Dato for forsvar12. maj 2023
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 3. maj 2023

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Association between prenatal and early postnatal exposure to Perfluoroalkyl substances (PFAS) and neuropsychological development in 1.5 to 7-year-old children'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater