Applications to support cross-sectoral, person-centred and empowering stroke rehabilitation: Development, implementation, test, and evaluation of two co-designed applications

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

92 Downloads (Pure)

Abstract

Introduktion
Rehabilitering efter stroke er afgørende for at stroke overleverne kan udvikle nødvendige færdigheder for at forbedre deres funktion, fysiske aktivitet, uafhængighed og deltagelse i hverdagslivet. Person-centret og empowering tilgange er væsentlige for at opnå disse mål. Sikring af let adgang til evidensbaseret viden om stroke, rehabiliteringsplanen, person-centrerede interventioner, og sammenhængende rehabilitering på tværs af rehabiliteringssektorer er nødvendige mekanismer i disse tilgange. Integrering af informations- og kommunikations teknologier (ICT) og applikationer (apps) viser lovende potentiale til at støtte person-centreret stroke rehabilitering. Platformene af to kendte app-løsninger i region Syddanmark, Mit Sygehus and Genoptræn.dk, har formentlig potentialet til at understøtte tværsektoriel, person-centreret, og empowering stroke rehabilitering

Formål
Det overordnede mål med dette PhD projekt var at udvikle, implementere, teste og evaluere det codesignede indhold i to kendte app-løsninger; Mit Sygehus og Genoptræn.dk, for at støtte tværsektoriel, person-centreret og empowering stroke rehabilitering for stroke overlevere og deres pårørende.

Design og metoder
Det overordnede design var British Medical Council’s (MRC) ramme for udvikling og evaluering af komplekse interventioner indenfor sundhedsvæsenet. 

Resultater
Fase 1
Blandt de 46 inkluderede studier i dette scoping review, var det primære fokus på deltagere med kronisk stroke. Kun tre studier anvendte apps til at støtte mere end et enkelt element af den komplekse tværsektorielle stroke rehabilitation. Dette understreger nødvendigheden af at udvikle apps der omfavner større dele af den tværsektorielle stroke rehabilitering, herunder akut og subakut faserne, samt overgangene mellem rehabiliteringsfaserne.

Fase 2
Med udgangspunkt i metodologien Experience-based Co-design, blev indholdet i to kendte appløsninger, Mit Sygehus og Genoptræn.dk, prioriteret og udviklet, med udgangspunkt i stroke overleveres, deres pårørendes og terapeuters behov og ønsker, samt eksisterende litteratur omkring apps.

Fase 3
De udviklede prototyper af de to apps blev implementeret, testet og evalueret i tværsektoriel stroke rehabilitering. 10 stroke overlevere og 7 pårørende deltog. Stroke-overleverne og deres pårørende evaluerede Mit Sygehus og Genoptræn.dk acceptabel til at støtte tværsektoriel, person-centreret og empowering stroke rehabilitering. Dog var Mit Sygehus mest acceptabel blandt pårørende under den akutte rehabilitering, mens Genoptræn.dk var mest acceptabel blandt stroke overlevende under subakut rehabilitering. Der er behov for mere stringent implementering af begge apps; Genoptræn.dk bør implementeres allerede under akut stroke rehabilitering for stroke overlevere, som er klar til at påbegynde selvtrænings aktiviteter, og Mit Sygehus bør integreres mere kontinuerligt gennem rehabiliteringsfaserne.

Konklusion
Det overordnede formål med dette PhD projekt, var at udvikle, teste og evaluere det co-designede indhold i to kendte apps, Mit Sygehus and Genoptræn.dk, til at støtte tværsektoriel, person-centreret og empowering stroke rehabilitering for stroke overlevere og deres pårørende. MRC´s fleksible ramme for udvikling og evaluering af komplekse interventioner guidede forskningsprocesserne i dette projekt.

Stroke overleverne og deres pårørende evaluerede Mit Sygehus and Genoptræn.dk til at være acceptabel til at støtte tværsektoriel, person-centreret og empowering stroke rehabilitering. Følgende faciliterende intra- og interaktionelle mekanismer for oplevelsen af empowerment blev identificeret og imødekommet: adgang til gratis apps, let adgang til relevant viden om stroke, overblik over rehabiliteringsproces og plan, sammenhængende tværsektoriel stroke rehabilitering, person-centrerede interventioner understøttet af videooptagelser, støtte fra terapeuterne til at opnå positive vaner i forbindelse med selvtræning, og reduceret pårørende byrde. Yderligere viste resultaterne, at stroke overleverne og deres pårørende blev støttet i at opleve fremgang ved brugen af disse apps, hvilket støttede deres motivation, engagement, og deltagelse i hverdagslivet. Dog var Mit Sygehus mest acceptabel blandt pårørende under akut stroke rehabilitering, mens Genoptræn.dk var mest acceptabel blandt stroke overlevere under sub-akut rehabilitering Der er behov for mere stringent implementering af begge apps; Genoptræn.dk bør implementeres allerede under akut stroke rehabilitering for stroke overlevere som er klar til at påbegynde selvtræning aktiviteter, og Mit Sygehus bør integreres mere kontinuerligt gennem rehabiliteringsfaserne.

Inddragelse af apps til at støtte kognitiv rehabilitering og follow-up støtte efter rehabiliteringsophør, bør yderligere undersøges.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Kristensen, Hanne Kaae, Hovedvejleder
  • Ytterberg, Charlotte, Vejleder
  • Guidetti, Susanne, Vejleder, Ekstern person
Dato for forsvar1. mar. 2024
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 5. jan. 2024

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Applications to support cross-sectoral, person-centred and empowering stroke rehabilitation: Development, implementation, test, and evaluation of two co-designed applications'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater