Adgang til sundhedsservice i yderområder: Hvilken betydning har det for bosætningen? Et casestudie

Publikation: Bog/rapportRapportForskning

9 Downloads (Pure)

Abstract

Denne undersøgelse har til formål at belyse motiver bag landlig og urban bosætning. I særdeleshed fokuseres på, om udbuddet af sundhedsydelser har afgørende betydning for bosætningen og - i så fald - om anvendelsen af eHealth løsninger kan modvirke en fraflytning af borgere i egne, der er ramt af nedgang i traditionelle sundhedsydelser.

Undersøgelsen indgår som en del af det INTERREG medfinansierede Baltic eHealth projekt, som løber fra september 2004 til august 2007. Projektet har til formål at forbinde sygehusnetværk i de nordiske og baltiske lande samt at udvikle telemedicinske, såkaldte eHealth, løsninger til brug i områder, hvor ressourcerne til sundhedsydelser er begrænsede.

Undersøgelsens datagrundlag består af spørgeskemaer indsamlet i 2005 blandt 2015 tilfældigt udvalgte personer, der havde været bosiddende på Ærø eller i Odense by gennem mindst 3 år. Desuden er data indsamlet gennem telefoninterviews dels blandt fraflyttere fra Ærø til Odense og Svendborg (n=18), dels blandt fraflyttere fra Odense og Svendborg til Ærø (n=25). Flytningerne blev foretaget i tidsrummet 2003 til 2005.

Undersøgelsen viser i lighed med tidligere undersøgelser, at der er adskillige bosætningsårsager i spil - både for det enkelte individ og for befolkningsgrupper som sådan. Overordnet tyder undersøgelsen på, at bosætning i land og by i al væsentlighed er et spørgsmål om to forskellige livsstile. Beboere på landet sætter pris på naturen og roen på landet. Beboere i byen har i højere grad valgt byen som bosted af job- og uddannelsesmæssige hensyn.

Det har hidtil været underbelyst i litteraturen, hvorvidt adgang til sundhedsydelser har betydning for bosætning. I vores undersøgelse tegnede der sig et blandet billede. Hvad angår årsager til faktisk bosætning gennem flere år samt faktiske flytninger havde adgangen til sundhedsydelser kun en yderst minimal betydning som udløsende lokaliseringsfaktor. Det var dog en vis bosætningseffekt at spore gennem respondenternes formodede flytteadfærd ved eventuel nedgang i sundhedsydelser. Der var således en ikke ubetydelig del, der ville overveje at flytte, hvis der blev skåret væsentligt i sundhedsydelserne. Generelt viser undersøgelsen, at beboere på landet anser det for vigtigt at have adgang til lokale sundhedsydelser, hvilket også tidligere studier har vist.

Beboerne på Ærø var forholdsvis åbne over for de to undersøgte eHealth løsninger. Sammen med et konstateret fraflytningspotentiale ved eventuelle reduktioner i udbuddet af sundhedsydelser på Ærø sandsynliggør dette, at (effektive) eHealth løsninger til en vis grad ville kunne modvirke fraflytning fra yderområder.

OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedSDU/Esbjerg
ForlagSyddansk Universitet. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter
Vol/bind1/2007
Antal sider69
ISBN (Trykt)978-87-91304-18-7
StatusUdgivet - 2007

Emneord

  • Yderområder
  • Bosætning
  • Udbuddet af sundhedsydelser
  • Telemedicin

Citationsformater