A Person-Centered Approach to Understanding Service Needs Following Sexual Assault

Bidragets oversatte titel: En personcentreret tilgang til at forstå støttebehov efter seksuelle overgreb

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

82 Downloads (Pure)

Abstract

Det er veldokumenteret, at overgrebsramte personer kan have et stort behov for hjælp som følge af det seksuelle overgreb (f.eks. juridiske, sundhedsmæssige og psykosociale behov).
Tilgængeligheden af et effektivt hjælpesystem til overgrebsramte er derfor af stor samfundsmæssig betydning. For at kunne imødegå overgrebsramtes behov, er specialiserede hjælpetilbud til overgrebsramte blevet oprettet i Danmark såvel som internationalt. Disse tilbud er desværre ikke tilgængelige for alle overgrebsramte og flere overgrebsramte finder ikke
tilbuddene hjælpsomme. Der stilles derfor i stigende grad spørgsmålstegn ved tilstrækkeligheden af det eksisterende hjælpesystem til overgrebsramte. Derfor var formålet med nærværende ph.d.- projekt at opnå en dybere forståelse af de mekanismer, som kan forklare uligheden i brugen af disse hjælpesystemer samt identificere måder, hvorpå hjælpen til marginaliserede og ”utilstrækkeligt hjulpne” (eng: underserved) overgrebsramte kan styrkes. Nærværende ph.d.-projekt er udarbejdet i forskningsgruppen THRIVE, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, i samarbejde med de danske centre for seksuelle overgreb. De danske centre for seksuelle overgreb tilbyder retsmedicinsk undersøgelse og specialiseret psykologisk behandling til overgrebsramte fra 12 år. Ph.d.-projektet består af tre undersøgelser. Den første undersøgelse er et systematisk scoping review, som søger at identificere hvilke overgrebsramte der i størst grad hjælpes utilstrækkeligt af formelle hjælpesystemer i vestlige lande, samt mulige årsager til denne utilstrækkelighed. Resultaterne af Artikel 1 indikerer, at
overgrebsramte med følgende karakteristika møder særlige eller flere barrierer i hjælpesystemet: Etniske minoriteter, funktionsnedsættelser, økonomisk sårbarhed, seksuelle og kønsminoriteter, psykiske lidelser, afhængighed og ældre alder. Artikel 2 er en kvalitativ interviewundersøgelse af perspektiver på sårbarhed og seksuelle overgreb blandt det multidisciplinære personale tilknyttet centrene for seksuelle overgreb (N = 18). Undersøgelsens deltagere består af retsmedicinere, 10 sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere og efterforskere. De overgrebsramte, som fagpersonerne anså som værende mindst tilbøjelige til at opnå og have gavn af tilbuddet til overgrebsramte, var også dem, som fagpersonalet anså som værende mest sårbare med henblik på viktimisering. Endelig blev kvalitative interviews også anvendt i den tredje og sidste artikel til at afdække emnet blandt de overgrebsramte selv (N = 5). Artikel 3 viser, at oplevelsen af et seksuelt overgreb og følgevirkningerne af dette er subjektiv og formet af flere forhold. Artikel 3 illustrerede også de komplekse behov, som overgrebsramte kan have (eksempelvis præeksisterende psykiske lidelser, tidligere interpersonel viktimisering). Ph.d.-projektets samlede resultater diskuteres med baggrund i forskellige teoretiske rammer, herunder intersektionel teori. Tilsammen understreger ph.d.- projektet et behov for mere personcentrerede tilgange (dvs. individuelt tilpassede) i hjælpen til seksuelt overgrebsramte i Danmark såvel som internationalt.
Bidragets oversatte titelEn personcentreret tilgang til at forstå støttebehov efter seksuelle overgreb
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Hansen, Maj, Hovedvejleder
  • Hansen, Nina Beck, Bivejleder
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 13. okt. 2021

Emneord

  • voldtægt
  • seksuelle overgreb
  • det formelle hjælpesystem
  • sårbarhedsproblematikker
  • sameksisterende problematikker

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'En personcentreret tilgang til at forstå støttebehov efter seksuelle overgreb'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater