A Micro-Analytic Investigation into the Interactional Organization of Daily Scrum Meetings

Safinaz Büyükgüzel

  Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

  47 Downloads (Pure)

  Abstract

  Softwareudviklingsmøder er afgørende for en vellykket styring og koordinering af softwareudviklingsarbejde (Sharrock og Button, 2011). Disse møder er i høj grad struktureret af agile projektledelsesrammer, som giver ledelsesmæssige værktøjer, regler og normer for, hvordan sociale møder skal organiseres. Scrum er en udbredtagilt ramme, der hjælper udviklingsteams med at styre komplekse projekter og kommunikere regelmæssigt med specialiserede møder (Sutherland og Schwaber, 2013). Daglige Scrum-møder, som signaturpraksis for denne ramme, beskrives som korte stand-up-møder med deltagere, der mødes hver dag og rapporterer arbejdets fremskridt én for én med referencer til udført arbejde, arbejde, der skal udføres og mulige stødte på problemer (Schwaber og Sutherland 2012). Den institutionelle dagsorden for et typisk dagligt Scrum-møde er at opdatere teamet ved at rapportere fremskridt og opdatere Scrum-boardet. Tidligere undersøgelser af daglige  crummøder,baseret på teoridrevne, undersøgelses- og kodningsbaserede undersøgelser, giver indsigt i implementeringen af Scrum, men producerede ambivalente resultater vedrørende den oplevede effektivitet af disse møder for daglig teamkommunikation og koordinering (Pikkarainen et al. ., 2008; Stray et al. 2016; Morandini et al. 2021; Masood et al. 2020). Hvordan disse møder er interaktionelt samkonstrueret, er stort set forblevet undersøgt. Her har en samtaleanalytisk undersøgelse potentiale til at afdække, hvordan daglige stand-up møder administreres og varetages i praksis af Scrum praktikere gennem datadrevne og deltagerorienterede undersøgelser af naturligt forekommende data indsamlet fra softwareudviklingsteams. Derfor sigter denne afhandling på at give indsigt i den interaktionelle organisering af disse møder ved at dokumentere deltagernes in-situ præstationer af samarbejdsaktiviteter i ansigt-til-ansigt og hybride daglige Scrum-møder. Med udgangspunkt i etnometodologi og samtaleanalyse (Sidnell og Stivers, 2012) undersøger afhandlingen videooptaget daglige Scrum-møder med udviklingsteams fra tre softwareudviklingsvirksomheder, der implementerer Scrum-rammen for projektledelse i Danmark, Tyrkiet og Frankrig. I dette speciale afspejler de fleste af de indsamlede daglige Scrum-data deltagere, der rapporterer fremskridt én for én og opdaterer deres digitale Scrum-tavle. Resten af dataene repræsentererinteraktioner fra daglige Scrum-møder uden rapportering, hvor hovedaktiviteten er at opdatere en fysisk Scrum-tavle. De fire artikler i denne afhandling præsenterer detaljerede analyser af, hvordan Scrum-udøvere vidneligt orienterer sig mod institutionel, rumlig og materiel organisering af daglige Scrum-møder og gør dem relevante i interaktion i ansigt til ansigt og hybride omgivelser. Den første artikel undersøger interaktionel opnåelse af fremskridtsrapportering som en markant institutionel daglig Scrum-aktivitet. Analysen viser, hvordan rapporteringssekvenser åbnes og lukkes, hvordan fysisk organisering opnås, og hvordan intersubjektivitet etableres i fysiske daglige Scrum-møder. Artiklen diskuterer, hvordan institutionelle imperativer, der er forbundet med Scrumrammen, implementeres i praksis, når deltagerne rapporterer deres fremskridt. Den anden og tredje artikel dokumenterer, hvordan daglige Scrum-møder organiseres gennem videoformidling i hybride omgivelser, hvor nogle af deltagerne er samlokaliseret, og andre deltager fra fjerntliggende steder med realtidsstreaming. Den anden artikel demonstrerer, hvordan den daglige Scrum-møderamme og dens institutionelle arrangementer er orienteret som en muliggørende begrænsning, når deltagere rapporterer fremskridt i hybride omgivelser, der er forstyrret af sociotekniske problemer. Artiklen diskuterer, hvordan en møderamme, ved at sætte en stram dagsorden at følge, kan være en værdifuld ressource til bedre at fokusere påvisse arbejdsrelaterede aktiviteter og for at bevare kontinuiteten i hybride møder. Den tredje artikel fokuserer på den fysiske organisering af daglige Scrum-møder og undersøger, hvordan deltagere koordinerer deres tilstedeværelse og deltagelse og orienterer sig mod rummet, når de giver fremskridtsrapporter i hybride omgivelser. Analysen viser, hvordan hybridopsætningen forhindrer, at ad hoc round-robinformatetændrer normativitet i daglige Scrum-møder og kræver hyppig omkonfiguration af rummet for at blive mere synligt og hørbart. Den fjerde artikel er et eksempel på, hvordan udviklingsteams foretager ændringer i den daglige Scrum-mødeprotokol, så den passer til deres situation. Artiklen illustrerer, hvordan fremskridtsrapportering som den markante daglige Scrum-aktivitet erstattes af andre aktiviteter, når der er feberdeltagere. I dette specifikke tilfælde diskuterer deltagerne i stedet for at rapportere fremskridt én efter én arbejdsopgaver og opdaterer deres Scrum-tavle ved at manipulere stickies på tavlen og ved at beregneopgavetimer på stickies. Analysen her fokuserer specifikt på, hvordan disse beregninger udføres på en vidnesbyrd måde ved brug af interaktionelle og materielle ressourcer. Undersøgelsen viser, hvordan beregninger bruges til at bestemme teamets fremskridt og diskuterer implikationerne af at bruge et fysisk Scrum board i stedet for et digitalt Scrum board. Sammenfattende bidrager alle fire artikler i denne afhandling til en detaljeret forståelse af, hvordan daglige Scrummøder som professionel praksis i institutionelle rammer afholdes i praksis i både ansigt-til-ansigt og hybride rammer. En sådan forståelse er relevant for en række forskningsfelter. Resultaterne har betydning for, hvordan Scrum-praktikeres virkelige implementeringer af den daglige Scrum-protokol afviger fra, hvordan disse møder er beskrevet i formative Scrum-bøger. De praktiske implikationer af denne afhandling kan bruges til at informere fremtidig praksis og design af møder og mødeteknologier.
  OriginalsprogEngelsk
  Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
  Vejledere/rådgivere
  • Wagner, Johannes H F, Hovedvejleder
  • Rintel, Sean, Bivejleder, Ekstern person
  Udgiver
  DOI
  StatusUdgivet - 30. sep. 2022

  Fingeraftryk

  Dyk ned i forskningsemnerne om 'A Micro-Analytic Investigation into the Interactional Organization of Daily Scrum Meetings'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

  Citationsformater