VVL efteranalyse 2016

  • Bager, Torben Eli (Overordnet koordinator)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Efter-analysen vil principielt omfatte alle de godt 700 deltagere i VVL programmet plus knap 300 erhvervsledere fra kontrolgruppen. Alle deltagere i VVL projektet deltog i den såkaldte nulpunktsanalyse, som der vil blive taget afsæt i sammen med kontaktinfo. Nogle VVL virksomheder og kontrolgruppe virksomheder kan være lukkede/fusionerede siden projektstarten og lederen kan have skiftet job, så det reelle antal vil være noget lavere end 1000, formentlig omkring 900. De vil alle få tilsendt et spørgeskema elektronisk i august 2016. Såfremt de ikke besvarer det inden for en tidsfrist, forsøges de kontaktet og interviewet via telefon. Svarprocenten for kontrolgruppen må forventes at blive lavere end for VVL-gruppen men tiltrækkelig for begge grupper til at gennemføre kvantitative analyser. Der vil desuden kunne trækkes data om samtlige virksomheders udvikling/væksttal over en årrække via databasen NN Markedsdata. På basis af disse data vil der kunne etableres et mere tydeligt billede af effekten af projektet, både for erhvervslederen (mindset/kompetencer/adfærd) og for virksomhedens præstationer (målt via ansatte, omsætning og økonomisk resultat).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201631/12/2016

Samarbejdspartnere

  • Syddansk Universitet (leder)
  • Iværksætterakademiet IDEA
  • Væksthus Syddanmark