Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund:
COVID-19 pandemien og nedlukningen i marts 2020 medførte hidtil uset implementeringshastighed af video konsultationer i almen praksis i Danmark. Efter nedlukningen i marts 2020 faldt antallet af video konsultationer, men antallet af videokonsultationer er i skrivende stund (Oktober 2021) fortsat på et højere niveau end før pandemien. Der foreligger et ønske fra Danske regioner og PLO om at styrke implementeringen af video konsultationer i almen praksis. Praktiserende læger har dog udtrykt bekymringer omkring implementeringen af videokonsultationer i almen praksis da de er bekymrede for om videokonsultationer kan have en negativ påvirkning på sociale interaktioner, effektiviteten af konsultationen og de diagnostiske processer.

Formål:
Projektets overordnede formål er at undersøge tilfredshed, kvalitet og patientkarakteristika blandt patienter, der bruger videokonsultation i almen praksis.
Projektets overordnede formål undersøges gennem to substudier: et spørgeskema- og registerstudie.
Formålet med spørgeskemastudier er at undersøge oplevet tilfredshed blandt patienter, der bruger videokonsultation i almen praksis.
Formålet med registerstudiet er at undersøge kvalitet (medicinordination og henvisninger) og patientkarakteristika blandt patienter, der modtager samtaleterapi via videokonsultation i forhold til patienter, der modtager samtaleterapi ved fremmødekonsultation med henblik på at identificere potentielle uligheder i sundhed koblet til videokonsultationer i almen praksis.

Metode:
Registerprojektet er et eksplorativt register studie der inkluderer alle patienter der har modtaget samtaleterapi hos egen læge i perioden fra 2017 til og med 2021. Datasættet indeholder almindelige helbredsinformationer, socioøkonomiske forhold samt information om lægemiddelordinationer og henvisninger.
Det andet delprojekt består af en spørgeskemaundersøgelse. Der udvikles et spørgeskema til dette delprojekt, med formål at måle patienters oplevelse med videokonsultationer, herunder anvendeligheden, brugervenligheden samt oplevet relationel empati under video konsultationer i almen praksis. Spørgeskemaet vil blive udsendt i samarbejde med Min Læge App.

Perspektiv:
Dette projekt kan bidrage med viden om fordele og ulemper ved brugen af video konsultationer og identificere om nogle patienter er mere tilfredse med videokonsultationer end andre patienter. Dette kan samtidig belyse om der er eventuel ulighed i brugen af video konsultationer i almen praksis. På længere sigt kan dette projekt bidrage til evidensbaseret beslutningstagen til implementeringen af video konsultationer i almen praksis.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/202101/09/2024

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.