Projektdetaljer

Beskrivelse

En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (Pilgaard og Rask, 2016) har påvist, at folk på landet dyrker mindre motion end folk i byerne, samtidig med at det traditionelle forenings- og holdbaserede idrætsliv er i tilbagegang til fordel for mere individuelle organiserings- og idrætsformer. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil (www.danskernessundhed.dk) viser desuden, at borgere i landdistriktsdominerede kommuner på en række parametre har dårligere sundhedstilstand end borgere i bykommuner. Projektet ønsker at undersøge, hvad der sker, når der i lokalsamfunds lokale udviklingsplaner (LUP’er) er taget et valg om at arbejde strategisk og målrettet med at styrke sundhed, trivsel og tryghed. Der er desuden fokus på, hvordan en sådan indsats kan styrkes gennem aktiv samskabelse mellem kommune og lokalsamfund. En nylig oversigtsartikel om sundhed og landdistrikter (Hanlon og Kearns, 2016) peger netop på vigtigheden af i fremtidens landdistriktsrelaterede sundhedsindsats at have fokus på lokalsamfunds kollektive mobilisering omkring temaer som sundhed og velvære. Projektet involverer dybdegående kvalitative studier i tre lokalsamfund og deres respektive kommuner. Niveaumæssigt er projektet målrettet lokalsamfund, som er mindre end de såkaldte mellembyer og tidligere kommunecentre. Der vil være tale om en indsats, som har relevans for sognebaserede udviklingsprocesser eller for processer, der sker i et samarbejde mellem flere sogne. Det er et tværfagligt forsknings- og udredningsprojekt, der baseres på viden fra landdi-striktsforskningsenheden og folkesundhedsenheden ved SDU i Esbjerg, som tilhører hen-holdsvis det samfundsvidenskabelige og det sundhedsvidenskabelige fakultet.

Lægmandssprog

Dansk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201715/09/2020