Velfærdsinnovation med Nyttige Data (VIND) - Human Fit

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Danmark har gode sundhedsdata og høj grad af digitalisering af social- og sundhedsvæsen. Derfor er der gode forudsætninger for at udvikle nye forretningsmodeller for brug af data til øget sundhedseffekt. Potentialet med brug af data til datadrevet forretningsudvikling udnyttes ikke. Derfor er det nødvendigt at skabe innovationspartnerskaber for at øge danske virksomheders kommercielle succes med data. Fokus er at bruge data inden for sundhed- og velfærdsområdet til at få virksomhederne op ad datatrappens værdiskabelsestrin.
Ved hvert trin op ad datatrappen skabes der mere værdi med data. Dette partnerskab har som ambition at skabe datadrevet innovation som efterfølgende kan skabe nye forretningsområder for de deltagende virksomheder. Det tager afsæt i en kommerciel ide fra en privat virksomhed baseret på brugerbehov. Partnerskabet skal modne ideen så virksomheden efterfølgende kan skabe et produkt/service, der omsætter data til øget sundhedseffekt. For at udvikle og modne ideen inddrages andre private virksomheder med specialistkompetence, offentlige brugere til test og forskere til at skabe ny viden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/201831/10/2019

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.