Vækstfremmende Inkubationsforløb for SMV'er

 • Senderovitz, Martin (PI)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Selvom Region Sjælland det seneste år har oplevet en lille stigning i økonomisk vækst,
produktivitet og jobskabelse, halter regionen fortsat bagud i forhold til de øvrige 4 regioner i
landet. Region Sjælland havde i 2013 den laveste vækst af alle landets regioner, og er fortsat
en region præget af tab af private arbejdspladser og en lav eksportrate. Det er også en region,
hvor der fortsat er mange både små og større virksomheder, der ikke kan opnå finansiering eller
risikovillig kapital (Væksttendens og Vækstindeks, Center for Vækstanalyse 2013) .

Region Sjælland har ligeledes et lavere uddannelsesgennemsnit end resten af landet, og sjællandske virksomheder er mindre omstillingsparate og ansætter færre højtuddannede medarbejdere end virksomheder i resten af landet (Væksttendens og Vækstindeks, Center for Vækstanalyse 2013). Indenfor de sidste mange år er bevidstheden om vigtigheden af iværksætteri og vækst af mindre virksomheder i forbindelse med jobskabelse steget markant. I denne forbindelse opfatte iværksættere og nye virksomheder i høj grad som en drivkraft for regional økonomisk vækst (Carree & Thurik 2005; Audretsch & Thurik 2004). Derfor anses iværksættere og ejerledere som værende centrale individer, der er nødvendige for at konvertere viden om til økonomisk vækst (Landström 2008).

Der ligger et stort uudnyttet regionalt potentiale i de mange små virksomheder på mellem 0
og 3 år med potentiale for at vokse, som findes i Region Sjælland. Med den rette pakke af
et koncentreret uddannelsesmæssigt løft og ledelsesmæssig sparring, findes der i disse små
virksomheder en rig kilde til vækst og beskæftigelse. Udløses dette potentiale, kan der skabes
nye arbejdspladser, eksportdygtige produkter og vækst i omsætning og levedygtighed blandt
regionens virksomheder.

Skal potentialet i region Sjællands små vækstpotentielle virksomheder understøttes og udløses
hurtigst muligt, skal der sættes koncentreret og målrettet ind på sparring og opfølgning i en
forpligtende og tidsbestemt proces, der bedst opnås hvis man samler iværksætterne på et fysisk
sted i et obligatorisk og ambitiøst fagligt forløb.

Lægmandssprog

Dansk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201431/12/2016

Samarbejdspartnere

 • Vordingborg Kommune (Projektpartner)
 • Greve Kommune (Projektpartner)
 • Næstved Kommune (Projektpartner)
 • Holbæk Kommune (Projektpartner)
 • Slagelse Kommune (Projektpartner)
 • Roskilde Universitet (Projektpartner)
 • Ringsted Kommune (Projektpartner)
 • Faxe Kommune (Projektpartner)
 • Lolland Kommune (Projektpartner)
 • Guldborgsund Kommune (Projektpartner)
 • Køge Kommune (Projektpartner)
 • Væksthus Slælland (Projektpartner)
 • Syddansk Universitet (leder)