Vækst med Innovation

  • Gramtorp, Anne (Overordnet koordinator)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

”Vækst med innovation” vil motivere virksomheder til at øge fokus på innovationsindsats og hjælpe virksomhderne med at styrke deres innovative kompetencer for øget innovation. Dette forventes på længere sigt at kunne være med til at forbedre dansk produktivitet og dermed konkurrenceevne. Projektet vurderes ligeledes at ville bidrage til erhvervslivets beskæftigelse, da virksomheder i vækst ofte øger beskæftigelsen. Projektet har til formål at øge bevidstheden om virksomhedens egen innovationsindsats, at kunne vurdere effekten af potentielle innovationstiltag i virksomheden og at kunne guide virksomheden videre i processen mod styrkede innovative kompetencer. En præmis for projektet er, at mange virksomheder har igangsat innovative projekter, men at en række barrierer hæmmer færdiggørelsen. Det er derfor afgørende, at projektet får identificeret de væsentligste barrierer for færdiggørelse af virksomhedernes innovative projekter, således at disse kan nedbrydes via specifikke indsatser. I projektet benyttes et bredt innovationsbegreb, som dækker over – men ikke nødvendigvis er begrænset til – indførsel af nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser, samt organisatoriske og markedsføringsmæssige tiltag.

Lægmandssprog

Forskningsprojektet Vækst med Innovation, undersøger hvordan innovationsindsatsen kan øges, så danske virksomheder kan blive mere innovative til gavn for deres indtjening og fremtidige konkurrenceevne samt velstanden i det danske samfund.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/201901/06/2021

Emneord

  • Workshops, Innovation, Barriere