Underviser-Hackathon: Ny motor for udvikling af Innovations- og Entreprenørskabsundervisning på SDU

Projekter: ProjektAndre statslige institutioner

Projektdetaljer

Beskrivelse

Bevillingsgiver: Fonden for Entreprenørskab
Bevilling: 149.848kr

Projektets formål er at inspirere og kompetenceudvikle SDUs undervisere inden for områderne Innovation og Entreprenørskab samt at innovere undervisernes kurser og undervisning. Dette sker gennem tværfaglig og samskabende videreudvikling og test af Hackaton-formatet. Hackaton-formatet repræsenterer en sammentrækning af begreberne ’hacking’ og ’maraton’. Projektet har fokus på et intensivt udviklingsforløb for undervisere, hvor undervisere på tværs af fagfelter og sammen med eksperter i undervisning og læring hacker sig ind i hinandens undervisning og kurser indenfor Innovations- og Entreprenørskabsundervisning (I&E undervisning). De intensive hacking-forløb tager afsæt i Hacketon-formatets metoder og kreative læringsprocesser for at bryde med vanetænkningen og skabe kreative rum for gentænkning af den nuværende I&E undervisning.

Deltagerne på kurset er undervisere på SDU, som allerede underviser i I&E, samt undervisere, som har interesse i emnet eller skal til at undervise i I&E. Deltagerne kommer til at arbejde med cases, som er I&E undervisning, der allerede kører eller er på tegnebrættet og som er eksemplariske for I&E undervisning.
Repræsentation af alle fakulteter og studerende i projektet er med til at binde SDU sammen omkring I&E undervisning.

Som det ligger i formatet for dette projekt forventer vi ambitiøse og nyskabende bud på SDUs fremtidige I&E- undervisning. Deltagerne i hackatonet vælger sig ind på 1 af 4-6 cases, som repræsenterer konkrete I&E undervisningsforløb på forskellige fakulteter herunder tværfaglige forløb. Deltagernes løsningsforslag formidles dels i pitches og dels i produktioner fra grupperne og kan efterfølgende anvendes af den fagansvarlige (case-ejer), som kan arbejde videre med at implementere løsninger.

Efteruddannelseselementet i hackatonet består i, at deltagerne i arbejdet med casene kvalificeres til at reflektere, planlægge og gennemføre I&E uddannelse for egne studerende.

Deltagerne arbejder sig ud fra deres eget startniveau ind i I&E pædagogikken og i SDUs ambitiøse målsætning på dette område. Undervejs bliver deltagerne bekendt med SDUs supportfunktioner som SDU-Universitetspædagogik (SDUUP), SDU-RIO og online faciliteter. Under positiv sparring og afprøvning arbejder deltagerne således med taksonomien for I&E undervisning og formulering af læringsmål for I&E undervisning, relevante metodikker og læringsaktiviteter samt undersøger eksamensformer, der egner sig til udpøvning i I&E undervisning. Deltagerne erfarer I&E undervisningens særlige udfordringer omkring lærer- og studenterroller og afprøver desuden personligt de usikkerhedsbetonede situationer, der er karakteristisk for megen I&E undervisning. Ved at gennemføre dette projekt tilegner underviserne sig således relevant viden om I&E undervisning samtidig med at de arbejder i dybden og også selv prøver at komme ud af komfortzonen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202030/06/2021

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.