Udvikling i indtjeningsmuligheder og -barrierer for småskala fødevareproducenter i de danske landdistrikter (VIFU)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Småskala fødevareproduktion er en vigtig brik i udviklingen af landdistrikterne, fordi det giver beskæftigelse og indtjeningsmulighed til producenterne og det bidrager til fastholdelse af bosætning. Småskala fødevareproduktion er også i stigende grad et attraktivt oplevelsestilbud til turister. Der er gennem de senere år sket en kraftig diversificering af nicheprodukter og forretningsmodeller inden for småskala fødevareproduktion. Forbrugernes interesse for produkterne og detailhandlens muligheder for at markedsføre dem har også været for opadgående. Projektet skal belyse udviklingsmulighederne for små fødevareproducenter, afdække barrierer for vækst samt give anbefalinger på veje til styrket indtjening. Analysen er en videreførelse af projektet 'Øget indtjening for dansk regional fødevareproduktion' gennemført i 2016-

Lægmandssprog

Dansk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/201531/07/2016