Udvikling i fællesskab mellem lokalråd og kommune - et indblik i maskinrummet

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at se nærmere på lokalrådsdemokratiet og udviklingsmulighederne på det subkommunale niveau i landdistrikterne i Danmark med et specifikt fokus på forholdet mellem kommune og lokalråd. En vellykket lokalrådsorganisering kan være med til at sikre, at borgere føler sig hørt og har adgang til at gøre deres indflydelse gældende i det nære lokalmiljø. Samtidig kan en vellykket lokalrådsstruktur betyde, at der skabes rum til og engagement for at sætte i værk i lokalsamfundet til fremme af den lokale udvikling. Der er således vigtige samfundsmæssige perspektiver i at iværksætte dette projekt, da mange kommuner netop søger efter måder, hvorpå de mest optimalt kan sikre deres lokalområders udvikling.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/201931/12/2021