Uddannelses- og Forskningsministeriet - Mikroskopia.dk - Billeder af verden - verdensbilleder

  • Mouritsen, Ole G. (Overordnet koordinator)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Mikroskopia.dk: Billeder af verden—verdensbilleder Web- og videobaseret naturvidenskabelig formidling i ungdomsuddannelserne Der består en særlig udfordring i at formidle naturvidenskabelig frontforskning og viden om de nyeste teknikker til ungdomsuddannelserne, idet det udstyr, som anvendes, sjældent eller aldrig vil finde vej til skolernes instrumentsamlinger. Det er derfor en stor pædagogisk udfordring for skolerne at udvikle veltilrettelagte undervisningsforløb, da de ganske enkelt ikke har adgang til udstyret. Vi vil udvikle et undervisningsmateriale, der tager pædagogisk udgangspunkt i projektorienterede arbejdsformer og er bygget op over realistiske 'cases'. Hver case er skildret i en HD-video, der fuldt tilfredsstillende kan vises på selv et 80' smartboard. Videoerne, der frit kan downloades, er bygget op over konkrete problemstillinger fra erhvervslivet og forskningen. Typisk er det projekter inden for medicinal- og fødevarebranchen Der er til hver enkelt case udviklet web-baseret lærervejledning, datasæt, artikler og forslag til yderligere arbejde. Desuden vil vi forsøge at gøre materialet så bredt, at det også fungerer i tværfaglige sammenhænge og i gymnasiernes AT-forløb. Eleverne får således et grundigt og realistisk indblik i teknikkerne bag de mange former for moderne billeddannelse (´imaging´), ligesom de får et indblik i, hvorledes de i praksis anvendes i såvel forskning som i erhvervslivet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/201330/04/2016