Uddannelses- og Forskningsministeriet - FTP - Design, synthesis and investigation of new LNA containing aptamers for regulation of cellular processes

  • Vester, Birte (Overordnet koordinator)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at designe og undersøge nye aptamerer til regulering af molekylære processer i celler, med henblik på udvikling af nye lægemidler, samt til diagnostik af sygdomme.Aptamere er relativt korte RNA- eller DNA-strenge, der er i stand til at lave en struktur så de kan binde stærkt til mange andre slags molekyler (targets) og med høj specificitet (svarende til monoklonale antistoffer). LNA (locked nucleic acid) er en kunstig nukleinsyre der ligner RNA og DNA men har en bedre nukleaseresistens, så molekylerne ikke så let ødelægges i serum og andre naturlige væsker. Desuden binder LNA meget effektivitet til komplementære DNA og RNA sekvenser. Efter syntese af aptamer ”pools” med LNA og LNA derivater, laves selektion efterfulgt af opformering og nye selektioner. Potentielle aptamerer karakteriseres og endelig undersøges effekten på cellekulturer. Den centrale nye ide i projektet er at vi har fundet hvordan man kan lave enzymatisk inkorporering af LNA monomere i oligonukleotider ved brug af specifikke DNA polymeraser og at disse sekvenser med LNA kan aflæses af polymeraserne. Det giver mulighed for at lade LNA indgå i selektionsprocessen, og ikke blot som en modifikation der indsættes efter aptamer udviklingen, og herved kan LNA aptamererne få helt nye egenskaber i forhold til konventionelle aptamerer. Eftersom aptamerer kan binde til mange forskellige slags molekyler kan man bruge targets der befinder sig på celleoverfladen eller i det intercellulære matrix hvorved man undgår problemet med at få molekylerne ind i cellen. Target inde i cellerne kan også angribes ved hjælp af gængse transfektionsmetoder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200831/01/2011