Uddannelses- og Forskningsministeriet - FSS - Ciliopathies and congenital heart disease: the role of novel ciliary proteins in signaling and cardiogenesis

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Hjertesygdomme i form af medfødt hjertemisdannelse og hjerteinfarkt er en hyppig årsag til hospitalsindlæggelser. Hjerteinfarkt forårsager ca. 4000 dødsfald per år. En bedre forståelse af de molekylære mekanismer der styrer hjerteudviklingen og differentieringen af stamceller til hjertemuskelceller er nødvendig for at forbedre mulighederne for at forebygge og behandle medfødt hjertemisdannelse. Vi har vist, at en del af hjerteudviklingen styres af små cellulære antenner kaldet primære cilier der koordinerer vigtige signalsystemer. Hjertestamcellers differentiering til bankende hjertemuskelceller går således tabt, hvis man slukker for de gener, der danner cellernes primære cilier. Samtidig har vi vist at fejl i de primære cilier udvikler hjerter med forskellige alvorlige defekter. Dette arbejde samt identifikation af nye cilie proteiner danner grundlaget for nærværende forskningsprojekt, hvor vi i detaljer vil undersøge (1) funktionen af nye proteiner i ciliet og deres betydning for dannelsen af primære cilier og sygdomme associeret hermed (ciliopatier) og (2) signalsystemer der koordinerer hjertestamcellers differentiering og hvilke defekter i hjerteudvikling, der direkte kan tilskrives fejl i de primære cilier. Projektet er et samarbejde mellem fire forskningsgrupper på Syddansk Universitet og Københavns Universitet og vil på sigt bidrage til udviklingen af bedre behandling af medfødt hjertemisdannelse, hjerteinfarkt og andre ciliopatier.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201330/11/2016