Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - The physiological roles and mechanisms of action of small RNAs in Listeria...

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I de senere år er små RNA molekyler blevet identificeret som værende væsentlige genregulatoriske elementer i stort set aIle levende organismer. I bakterier, planter og dyr kontrolleres vigtige biologiske processer således ved at små RNAmolekyler baseparer med messengerRNA molekyler (mRNA), hvilket kan påvirke translationen samt nedbrydningen af mRNAet. Små RNAmolekyler er nu også blevet identificeret i flere patogene bakterier, og nogle af disse kunne meget vel tænkes at spille vigtige regulatoriske roller i bakterienes stressrespons og virulens. Målet med dette projekter at undersøge funktionen af en række småRNAer (sRNAer) i de sygdomsfremkaldende bakterier Listeriamonocytogenes og Staphylococcusaureus.I projektet viI vi primært focusere på RNAer, som vi tidligere har identificeret i L.monocytogenes, men vi viI også forsøge at identificere nye sRNAer i L.monocytogenes samt S.aureus. For at opnå mere viden omkring sRNAemesfunktion, vil vi identificerederes cellulrære targets- det være sig mRNAerog/ellerRNA-bindende proteiner. I projektet viI vi anvende en bred vifte af bioinformatiske, molekylrergenetiske samt biokemiskemetoder, samt infektionsmodeller for L.monocytogenes og S.aureus. Projektet kan bidrage tiI en øget forståelse af hvordan human patogene bakterier koordinerere ekspressionen af generinvolveret i vigtige processer, herunder bakteriemes stress respons og virulens. Denne viden kan på længere sigt fremme udviklingen af nye strategier til forebyggelse og bekræmpelse af infektionssygdomme.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200831/12/2011