Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Social niche construction and evolutionary implications for animal behaviour

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Lægmandssprog

De fleste dyrearter kommunikerer livligt med artsfæller og knytter sig til hinanden i sociale netværk. Præcist hvordan, varierer dog meget, og der synes at være en sammenhæng mellem kompleksiteten i kommunikationen og variationen i måden, hvorpå dyr knytter sig til artsfæller i sociale netværk. I dette projekt vil vi undersøge forskellige aspekter af denne sammenhæng. Vi vil analysere, hvordan dyr erhverver sig viden om hinanden via kommunikation og anden adfærd, og vi vil som noget nyt teste, hvordan de udnytter denne viden til at skabe sig sociale nicher ved aktivt at ændre deres sociale omgivelser til egen fordel. Vi vil udnytte vor viden om social adfærd og kommunikation hos fire udvalgte dyrearter: vinkekrabber, guppyer, papegøjer og delfiner. De har til fælles, at de kan studeres i felten såvel på individ- som på populationsniveau, at de i en større eller mindre del af deres liv lever tæt på artsfæller, de fleste i flokke, og at deres indbyrdes kommunikation er kompliceret. Vi vil kvantificere, hvordan individerne skaber deres egne sociale nicher og opnår fordele derved, og vi vil teste betydningen af social nicheskabelse for evolutionen af forskellige sociale egenskaber hos de forskellige arter, f.eks. samarbejde imellem ikke beslægtede individer, forskellige aspekter af kompleks kommunikation samt seksuel udvælgelse og parringsadfærd.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201431/08/2017