Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Protein Kinase CK2: the non-catalytic subunit of CK2.Deciphering the psysiological role during cell cyckle and in mammary tissue development

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Protein kinase CK2 er en højt konserveret serin/threonin kinase opbygget af to katalytiske enheder α og/eller α’ og to regulatoriske enheder β. CK2’s rolle i cellulær metabolisme synes at være forbundet til proliferation. Derudover har CK2 været fundet associeret med proteiner involveret i apoptose, hvilket indikerer en regulatorisk funktion også i celledød. Fra etbiokemisk synspunkt er CK2 godt karakteriseret. CK2 forefindes hovedsageligt i celler som en α2β2 tetramer, men de individuelle enheder findes også alene og har funktioner udenfor CK2 tetrameren. Således har CK2β en række interaktionspartnere i cellen, hvilket indikerer at denne enhed ikke kun virker som en modulator af CK2 aktivitet men også af andre proteiner. Ved hjælp af en dyremodel vil vi gerne undersøge den fysiologiske rolle af CK2β i højere eukaryoter, i særdeleshed under udviklingen af brystvæv. Valget af brystvæv skyldes, at der netop her er en stærk korrelation mellem protein niveauet af CK2βog CDC25A, en specifik isoform af CDC25 protein fosfatase familien. Ekspressionen af CDC25A er ofte ændret i ukontrolleret proliferation af mælkekirtler. Således vil brugen af en konditionel knockout mus for CK2β (produceret i vores laboratorie) være en lovende metode, ikke kun for at forstå funktionen af CK2β i pattedyr men også for at undersøge samspillet mellem CK2β og CDC25A in vivo.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/200831/12/2010