Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Physics and Chemistry of Complex Systems

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Den moderne fysik og kemi bevæger sig i retning af mere grænsesøgende forskning, mod integration med andre forskningsdiscipliner og mod studier af mere og mere komplekse systemer. Institut for Fysik og Kemi har indenfor flere områder været førende i denne proces, f.eks. indenfor bløde materialer og membraner, selvreplikerende materialer og lægemiddeldesign. For fortsat at fremme denne udvikling er forskningsuddannelse af afgørende vigtighed, så unge videnskabsfolk kan opdyrke kompetencer i såvel kernedisciplinerne (teoretisk og eksperimentel fysik og kemi) som i udvikling og håndtering af systemer med stigende kompleksitet, som f.eks. hårde og bløde funktionelle materialer og biologisk inspirerede systemer. Komplekse systemer baseres f.eks. på kemisk syntese og design af nye molekyler og molekylære strukturer og materialer til brug i f.eks. i forbindelse med energiomdannelse, som sensorer, som lægemidler og lægemiddel-delivery systemer, og som devices med nye funktionelle egenskaber som f.eks. selvreplikation. Komplekse systemer baseres også på teoretisk og statistisk fysik i studier af f.eks. avancerede selvansamlede systemer, hvis egenskaber kun kan studeres med sofistikeret teori, supercomputere, og avanceret fysisk instrumentering. På denne baggrund – med alle de vigtigste discipliner indenfor både fysik og kemi samlet under ét tag - tilbyder Institut for Fysik og Kemi en helt unik infrastruktur for forskeruddannelse under det multidisciplinære program med titlen Physics and Chemistry of Complex Systems.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201031/12/2013