Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Modeling of spin in transition metal chemistry

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Lægmandssprog

I dette projekt udvikles, programmeres og testes en ny computermodel til beregning af de relative energier af spintilstandene i molekyler med overgangsmetaller. Overgangsmetallers spinegenskaber spiller en vigtig rolle i mange kemiske og katalytiske processer. For eksempel virker overgangsmetaller som co-faktorer i mange enzymer, og vekselvirkningen mellem de forskellige spintilstande i metalatomerne er en essentiel faktor i enzymernes funktion. Tilstedeværelsen af mange tætliggende elektrontilstande gør molekyler med overgangsmetaller til en stor udfordring for teoretiske beregninger, og i en hel del tilfælde giver de nuværende metoder utilstrækkelige eller forkerte svar. Vi forventer vores nye model vil være en løsning på problemet og give anvendelige svar og have potentiel anvendelse for mange forskellige reaktioner.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201331/12/2014