Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Exploring the role of non-coding RNAs in the bacterial pathogen Listeria monocytogenes

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

In recent years, more than 150 small non-coding RNAs (ncRNAs) have been discovered in the bacterial pathogen Listeria monocytogenes. Many of the ncRNAs are specifically expressed during infection, suggesting that ncRNAs are required for the adaptation of Listeria to the host environment.
In this project, we propose to investigate why, when and how ncRNAs, and proteins associated with them, act to control global gene expression in Listeria. A variety of experimental methods will be employed, including RNA deep sequencing, molecular genetics and biochemical analyses. Ultimately, these types of studies may lead to the discovery of a completely new class of molecules as potentialtargets for antibacterial therapies: Regulatory ncRNAs involved in bacterial virulence.

Lægmandssprog

Den nyeste forskning viser, at små RNA molekyler kan spille en vigtig rolle for patogene bakteriers evne til at overvinde de forhindringer, som bakterierne møder under en infektion. Den patogene bakterie Listeria monocytogenes syntetiserer en række små RNA molekyler, når bakterien befinder sig i blod, i tarmen hos forsøgsdyr, eller når Listeria multiplicerer inde i kroppens forsvarsceller: makrofagerne. Disse observationer tyder på, at små RNA molekyler kan spille ind på Listeria´s evne til at omstille sig til nye miljøer og dermed forårsage infektion. I projektet ønsker vi at bestemme små RNAers funktion og virkningsmekanisme i Listeria, blandt andet ved at identificere de gener, der påvirkes af små RNAer. RNAerne kunne tænkes at påvirke virulens-relaterede gener, for eksempel ved at binde til protein-kodende RNA molekyler, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Alternativt kunne RNAerne tænkes at binde til virulens-relaterede proteiner, hvorved proteinernes funktion forandres.
Endnu uopdagede mekanismer kan meget vel spille ind, og et mål for dette projekt er således også at afdække nye roller samt virkningsmekanismer for RNA-medieret kontrol i bakterier. Samlet set vil denne type studier give os en bedre forståelse for, hvordan patogene bakterier forsøger at overvinde de forhindringer, som de møder under en infektion. Endvidere vil studierne kunne løfte sløret for, hvorvidt små RNAer kan være egnede mål for den fremtidige udvikling af nye antimikrobielle stoffer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201330/04/2016