Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Echoes and Light: Bats as Models for the Study of Multisensory Integration

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Dyr, incl. mennesker, kombinerer sanseinformation gennem syn og hørelse til at danne en intern repræsentation af omverdenen. Hørelse og syn er de to sansemodaliteter, der ligner hinanden mest og sandsynligvis repræsenteres på lignende måder i hjernen. Hvis der er konflikt mellem informationen fra de to modaliteter må hjernen afgøre hvilken sans der er mest pålidelig. De fleste fugle og
pattedyr v ælger oftest at stole p å synet under sådanne omstændigheder. Derimod er det sandsynligt at flagermus stoler mere på deres ører end øjne, fordi de fleste flagermusarter er i stand til at ”se” med ørerne; de kan orientere sig med lyd ved ekkolokation. Dvs. at undersøgelser af flagermus kan afsløre helt generelle lovmæssigheder for hvordan pattedyrhjernen konstruerer en repræsentation af omverdenen, og hvordan evolution, udvikling og omgivelser påvirker hvordan pattedyr bestemmer hvilken sans de skal stole på, hvis der er konflikt mellem informationerne. Derfor vil vi bruge
flagermus som model til at undersøge hvordan visuel og auditorisk input kombineres. Vi vil udføre sammenlignende adfærds- og neurobiologiske forsøg for at undersøge den relative betydning af hver sans. Resultaterne vil ikke blot øge forståelsen for hvordan hjernen opbygger en koherent repræsentation af omverdenen, men vil også kunne hjælpe os til at forstå aspekter af sygdomme som autisme og skizofreni, sygdomme der har at gøre med vanskeligheder med at integrere sanseinformation.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201330/06/2016