Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Central Signalling Hubs and Molecular Circuits in Eukaryotic Energy and Lipid Metabolism

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Lægmandssprog

En af de mest grundlæggende udfordringer for alle levende organismer er at opfange og reagere på tilstedeværeslen af næringsstoffer med henblik på at tilpasse deres stofskifte og fysiologi til at fremme overlevelse og opnå en afbalanceret vækst. Således skal optagelse, transport, syntese og metabolisme af en lang række metabolitter og makromolekyler nøje koordineres for at opfylde de ernæringsmæssige behov hos celler og organismer. Koordinering af sådanne cellulære aktiviteter sker oftest på meget kort tid, sideløbende med de ernæringsmæssige ændringer i det omgivende miljø. Eukaryote celler har udviklet flere signalveje til at reagere på tilstedeværelsen af kulstof- og nitrogenkilder, aminosyrer og andre næringsstoffer. Disse signaleringsveje omfatter bl.a. cAMP-, AMPK-, S6K-og TOR1 signalering. Imidlertid er strukturen og de funktionelle forbindelser mellem disse signaleringsveje i stor udstrækning kun defineret på det genetiske plan. Vi mener, at disse og endnu ukendte signalveje hænger sammen i molekylære knudepunkter og kredsløb, således at enhver metabolisk forstyrrelse vil forplante sig via bølgeeffekter gennem sådanne kredsløb. I denforeliggende ansøgning tilstræber vi at anvende molekylær genetik, massespektrometri og bioinformatik til at identificere centrale signalerings-knudepunkter og molekylære kredsløb, der forbinder og regulerer aktiviteten af metaboliske omsætningsveje og dermed hvorledes celler og organismer tilpasser sig i forhold til deres omgivelser.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201331/12/2016