Uddannelses- og Forskningsministeriet - FKK - TheCityDwellers: Migration and Health in Medieval Viborg

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Using skeletons, this project explores the consequences of environmental, social and economic change on human migration, mortality and morbidity in a tightly defined historical context, Medieval Viborg. A novel approach to determining where people lived at different times will be developed and applied to the Viborg skeletons. This information will allow osteological observations on disease experience to be tied to specific historical tendencies in population movement. All existing and new data on the Viborg skeletons is part of the ADBOU BIO-BANK, a permanent repository for information used to test hypotheses based on individual life histories. BIO-BANK data are available for researchers worldwide. The project will provide a new appreciation of the demographic and epidemiological processes that resulted in our modern world. It will also create a basis for understand interactions among people both on individual and population levels.

Lægmandssprog

Gennem antropologiske og kemiske undersøgelser vil projektet belyse relationerne mellem mennesker og deres livsvilkår i middelalderens Viborg. Flertallet af de mange hundrede skeletter, som projektet baserer sig på, er allerede udgravet og opbevares i BioBanken ADBOU på SDU. Antallet af skeletter til rådighed vil yderligere blive forøget, med den netop nu igangværende udgravning på Nytorv i Viborg, som også vil indgå i Biobanken ADBOU.De spørgsmål, der søges besvaret, er relevante også for moderne mennesker: Hvordan var migrationsmønsteret i middelalderens Viborg? Havde de nye indvandrere større dødelighed? Kom immigranterne enkeltvis eller i store ryk? Svarene på disse spørgsmål vil på afgørende vis kvalificere vores viden om, hvordan relationerne mellem mennesker har udviklet sig hen imod fremkomsten af det moderne samfund. For at besvare de stillede spørgsmål, vil der blive udviklet kemiske og antropologiske metoder til at bestemme, hvilke individer der var immigranter og hvem der var født og opvokset i Viborg. Desuden vil vi anvende og videreudvikle de antropologiske metoder til bestemmelse af alderen ved døden, som dette forskningsteam er verdensledere i at udvikle.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201730/06/2020