TV2 Nyhedernes Indlandsredaktion

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

TV2 Nyhedernes Indlandsredaktion med cirka 30 medarbejdere og chefgruppen har brug for at optimere deres samarbejde og blive bedre til at ideudvikle og skabe bedre historier. De har derfor bestilt Center for Journalistik, Institut for Statskundskab, til en konsulentopgave i januar 2018. Lektor Ralf Andersson har opgaven, som består i at facilitere en proces på et seminar, der afholdes 1. februar 2018. Som forberedelse skal der laves interviews med 15-20 medarbejdere samt et oplæg i form af en PP-præsentation med vurderinger, observationer og bud på løsninger og seminaret skal munde ud i en række konkrete tiltag til nye arbejdsgange, metoder og organisering. Forløbet indeholder afslutningsvis en opsamling, hvor der følges op på hvilke tiltag, der har været mulige at implementere. Opgavens delelementer er følgende: •Interviews af medarbejdere i KBH: 1 dag •Interviews af medarbejdere i Odense: 1,5 dage •Sammenskriv, oplæg, forberedelse: 2 dage •Div. møder: ½ dag •Seminardag: 1 dag •Opfølgning: 1,5 dag. Samlet tidsforbrug på opgaven: 7,5 dage.

Lægmandssprog

Dansk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201801/04/2018