Tværfagligt samarbejde - inklusion i et helhedorienteret perspektiv

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Børn lever deres hverdagsliv på tværs af forskellige samfundsmæssige institutioner som dagtilbud, skole, fritidsordning og familie. Børn i forskellige vanskeligheder skal yderligere ofte bevæge sig på tværs af forskellige specialforanstaltninger som fx specialinstitutioner, specialundervisning og/eller
aflastnings/plejefamilier. Jo flere vanskeligheder og bekymringer der er for barnet, des flere forskellige professionelle er der som regel involveret i organiseringen af barnets hverdagsliv.
Kommunerne står aktuelt overfor en udfordring om at få forskellige professioner og mere eller mindre specialiserede instanser til at arbejde sammen om at løfte opgaven om øget inklusion på almenområdet.
Vi savner viden om på hvilken måde det fra et børne- og evt. familieperspektiv ser ud til at være relevant at de mange forskellige professionelle samarbejder, og vi savner viden om hvad der fra de forskellige professionsperspektiver er vanskeligt ved det tværfaglige samarbejde. Derudover savner vi viden fra konkrete erfaringer med mulighederne i samarbejdet på tværs.

På hvilken måde kan det tværfaglige samarbejde understøtte arbejdet med inklusionsudvikling og udviklingen af stærke børnefællesskaber samt bidrage til at børn undgår at havne i stigmatiserede positioner i dagtilbud, skole og fritidsordninger?

Det tværfaglige samarbejde skal virke for børnene i deres hverdagsliv og understøtte børnenes muligheder for at lære og udvikle sig sammen med andre børn. Det betyder at projektet har udforskning af børns perspektiver og samarbejde med forældrene som en central forudsætning for udvikling af inkluderende indsatser.
Projektet bygger på den antagelse, at forskellige professionelle og forældrene må arbejde sammen for at håndtere de vanskeligheder, børn oplever i deres hverdag. Det betyder, at professionelle må udvikle måder at samarbejde om at udforske børnenes hverdag fra børnenes perspektiver, og udvikle fælles handlemuligheder af relevans for børnene i et tværprofessionelt samarbejde. Derfor efterspørger projektet både viden om kommunernes eksisterende organisering af det tværprofessionelle samarbejde, og om nye samarbejdsmåder, der kan pege på fremtidige organiseringer af samarbejdet på tværs af almen- og specialfora nstaltninger.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato14/03/201401/04/2015

Publikation

 • 3 Kapitel i bog
 • 1 Konferenceabstrakt til konference
 • 1 Tidsskriftartikel

Children's proximal societal conditions

Stanek, A. H., 25. dec. 2019, Annual Review of Critical Psychology: Special Issue: Kritische Psychologie. Marvakis, A., Batur, S., Kessi, S., Painter, D., Schraube, E., Bowler, E. S. & Triliva, S. (red.). The critical institute - Critical knowledge in practice, Bind 16. s. 849-872

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konference-proceedingKapitel i bogForskningpeer review

Åben adgang
 • Inkluderende fællesskaber

  Stanek, A. H., sep. 2019, Pædagogik mellem skole og fritid: Grundbog til skole- og fritidspædagogik. Ankerstjerne, T. (red.). Dafolo, 12 s.

  Publikation: Kapitel i bog/rapport/konference-proceedingKapitel i bogUndervisningpeer review

  Børns venskaber i institutionaliserede fællesskaber

  Stanek, A. H., 2018, Det store blandt de små - om små børns venskaber. Basse Fisker, T. (red.). Dafolo

  Publikation: Kapitel i bog/rapport/konference-proceedingKapitel i bogForskningpeer review