Tidlig opsporing af sårbarhed hos fertile og gravide kvinder i almen praksis

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Baggrund
Mange kvinder i den fødedygtige alder viser tegn på sårbarhed, i kraft af dårlig mental sundhed og komplekse sociale problemer. Problematisk indtag af alkohol og rusmidler er underrapporteret blandt denne gruppe. Praktiserende læger, som kender patienterne og er de første, der ser kvinderne i den tidlige graviditet, er tiltænkt en særlig rolle i forhold til at sikre at sårbare gravide modtager ekstra støtte i graviditeten. Undersøgelser antyder dog, at praktiserende læger kun formår at identificere en fjerdedel af de sårbare gravide. Erkendes denne sårbarhed ikke i den tidlige graviditet, kan konsekvenserne for kvinderne, børnene og samfundet være afgørende. Helt optimalt identificeres sårbarhed allerede før graviditetens indtræden.Formål
Formålet med dette studie er at analysere praktiserende lægers holdninger og barrierer for at identificere sårbarhed hos gravide og kvinder i den fødedygtige alder. Vi vil undersøge følgende delmål: 1) betydningen af samarbejdet mellem almen praksis, socialforvaltninger i kommunerne og sekundærsektoren for opsporing af sårbarhed hos gravide samt kvinder i den fødedygtige alder, 2) praktiserende lægers holdning og barrierer for tidlig opsporing af sårbarhed, 3) betydningen af praksisorganisation og rutiner omkring tværsektorielt samarbejde for opsporing af sårbare gravide i almen praksis.Metode
Vi gennemfører et mixed-method studie, hvor kvalitative interviews med praktiserende læger, samarbejdspartnere fra kommunernes Børne-familieafdelinger og hospitalssektoren vil afdække relevante problemstillinger fra den kliniske hverdag. Disse problemstillinger implementeres i en spørgeskemaundersøgelse til praktiserende læger om holdninger, præferencer og barrierer i forhold til at adressere sårbarhed hos kvinderne, samt udfordringer i det tværsektorielle samarbejde i svangreomsorgen.

Stadie i projektforløb
Er i gang med at indsamle og analysere kvalitative data.

Relaterede publikationer (links)

Opdateret: 11-09-2019
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/2018 → …

Emneord

  • Sårbare gravide