Telder Moot 17/18 Dreyers Fond

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet, Telders International Law Moot Court Competition, er et talentudviklingsprojekt med fokus på den praktiske jura. Projektet giver fire udvalgte jurastuderende fra Syddansk Universitet mulighed for at udvikle deres juridiske evner ved bl.a. skulle løse komplekse juridiske problemstillinger inden for folkeretten. De studerende udvikler endvidere deres juridiske engelskkundskaber og bliver bedre til at formidle et komplekst stof. I år har Syddansk Universitet udvalgt disse fire talenter: Cecilie Søgaard, Kristian Roloff Clausen, Mia Povey og Troels Falk Brøns-Poulsen.

Konkurrencen tager udgangspunkt i international ret, med særlig fokus på et folkeretligt emne. Hvert år deltager mere end 40 hold fra hele Europa i de indledende runder, hvorfra vinderne går videre til finale runderne. Forløbet forgår over 12 mdr. med start i juni. Problemstillingerne er opbygget i en fiktiv case, som består af en skriftlig og mundtlig del, som begge foregår på engelsk. Den skriftlige del består i udarbejdelse af et processkrift, som danner grundlag for det øvrige forløb. De fire studerende skal herefter til udlandet og procedere casen for et dommerpanel, bestående af internationale dommere og anerkendte eksperter indenfor Folkerettens område. Hovedkonkurrencen plejer at blive afholdt i Haag, inden denne plejer der at blive afholdt ”Pre-Moots” i enten Lille eller Madrid, som de studerende ved Syddansk Universitet plejer at deltage i. De fire studerende er under forløbet ledsaget af en coach, som er en lektor fra Juridisk Institut. Foruden denne coach er holdet ledsaget af hjælpe coaches, som er studerende som selv har deltaget i Telders Moot Court.

Den skriftlige såvel som den mundtlige del af projektet, udvikler og udfordrer de studerendes juridiske kompetencer, idet de studerende vil få udviklet engelskkundskaber på internationalt niveau og udvikle deres egenskaber til at samarbejde med andre. De studerende vil blive tilknyttet en kropssprogs coach, som skal udvikle de studerendes evne til at formidle sig og præsentere sit emne. De studerende vil i den forbindelse ligeledes lære at kontrollerer deres krop og nervøsitet.
Danmarks konkurrenceevne på internationalt plan afhænger bl.a. af jurister, med et højt fagligt niveau. Dette talentudviklingsprogram er med til at sikre, at vi får uddannet jurister, som kan figurere på internationalt niveau. Igennem jeres støtte vil I bidrage til uddannelse af jurister inden for internationalret og folkeret, samt udvikle de studerendes praktiske forståelse for juridiske problemstillinger.
Kort titelMoot
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201731/08/2018