Sygeplejerskers informationskomptencer, -vaner og behov.

  • Alving, Berit Elisabeth (Overordnet koordinator)
  • Lee, Anne (Koordinator)
  • Horup, Mette Bøg (Koordinator)
  • Thrysøe, Lars (Koordinator)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I 2017-2018 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker ansat på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (OUH) med det formål at afdække informationssøgningskompetencer, -vaner og –behov, med henblik på at kvalificere Syddansk Universitetsbiblioteks fremadrettede tilbud til sygeplejersker på OUH.

Nøgleresultater

Spørgeskemaet blev udsendt til 4.345 og 430 (34 %) besvarede helt eller delvist spørgeskemaet. I alt 1.301 (31 %) respondenter besvarede hele spørgeskemaet og indgik i resultaterne.
Konklusion fra rapporten: Hovedparten af respondenterne anvender elektroniske ressourcer, især Google og hospitalets intranet (og Infonet), og oftest i forbindelse med deres daglige praksis. Signifikant flere sygeplejersker med en basisuddannelse efter 2004 end før 2004 anvender de to mest udbredte sundhedsvidenskabelige databaser PubMed og Cinahl. Mens halvdelen af sygeplejerskerne angiver at være vant til at søge i elektroniske ressourcer og endnu flere oplever sig ’god’ eller ’nogenlunde god’ til at søge sundhedsfaglig information, så angiver halvdelen, at de mangler tid til at søge og lige så mange, at de på trods af undervisning stadig føler sig usikre. I forhold til undervisning efterspørger sygeplejersker i lige så høj grad individuel vejledning som kurser.
Kort titelSygeplejerskers informationskomptencer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato24/03/201715/04/2019

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.