Sundheds- og Ældreministeriet - Statens Serum Institut - Taksametertilskud til optagelse af Keld Poulsens Ph.d.-stipendie

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200931/12/2011