Sundhed, Kultur og natur

Projekter: ProjektRegionale fonde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at styrke indsatser på tværs af sundhed, natur og kultur for derigennem at fremme borgernes fysiske og mentale sundhed.
Konkret forventes det at projektet vil udvikle og afprøve værktøjer, der skaber værdi i praksis, styrker projekternes bæredygtighed og i sidste ende fremmer sundheden for flere borgere i Region Syddanmark

En stærk leverence var fif-værktøjet, der understøtter fællesskabende aktiviteter og netop sætter Fællesskabet i Fokus (FiF)

https://regionsyddanmark.dk/regional-udvikling/sundhedsinnovation/sundhed-og-trivsel
StatusIkke startet