Stemmeforandringer efter godartede og før-ondartede stemmebåndslæsioner og transoral laser assisteret mikrokirurgi (TLM) samt standardisering af stemmeundersøgelsen ”Fonetogram”

  • Printz, Trine (Overordnet koordinator)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d.-projektet undersøger bivirkninger på stemmen ved en ny behandlingsmetode til celleforandringer og små kræftknuder på stemmebåndene. Før en operation er det i dag ikke muligt præcist at adskille mulige ondartede celleforandringer fra helt fredelige overfladeforandringer på stemmebåndene. Eneste symptom ved begge lidelser, er hæshed. Indtil 2012 havde man en ”vent-og-se” tilgang, hvor man observerede tilstanden over tid, indtil man var sikker på, at en operation var nødvendig. Ofte fulgtes operationen af et langvarigt strålebehandlingsforløb. I september 2012 indførtes i hele Danmark nye standarder for behandling af stemmebåndsforandringer, så patienterne i dag opereres alene på baggrund af mistanken om kræft. Der anvendes en ny laserkirurgisk behandlingsform (TLM). Patienterne er nu i princippet færdigbehandlede efter blot én operation og kan derved undgå de langvarige strålebehandlingsforløb. Efter operationen kan en vævsprøve afgøre, hvorvidt der var tale om 1) en kræftknude, 2) celleforandringer som potentielt kunne udviklestil kræft, eller 3) helt fredelige overfladiske belægninger, som ikke er relateret til kræft.

Desværre kendes omfanget af de stemmemæssige gener, der er forbundet med sygdommene og/eller behandlingen, ikke. Der kan fx være hæshed, problemer med at sætte styrke på stemmen, eller tale i længere tid ad gangen. Dette kan have store konsekvenser for patienterne, i form af social tilbagetrækning, mistet erhvervsevne og nedsat livskvalitet. For de fleste patienter med kræft eller celleforandringer, opvejer helbredelsen de mulige bivirkninger, men for patienter, der er behandlet for helt fredelige overfladebelægninger, kan konsekvenserne synes urimeligt store. Projektet måler stemmeforandringerne, så man allerede før operationen kan informere patienterne om stemmemæssige bivirkninger, og så man bedre kan undgå over- eller underbehandling. Stemmens styrke- og toner måles med et ”fonetogram”, hvis pålidelighed ligeledes måles i studiet.
Vi håber og tror på, at resultaterne vil bevirke, at vi i langt højere grad kan sikre, at landets stemmepatienter får den mest optimale og præcist tilpassede udredning og behandling med øget livskvalitet til følge.
Der indsamles data fra patienter i hele landet; i alt inkluderes minimum 240 deltagere.
Kort titelStemmeforandringer ved forstadier til stemmelæbecancer
StatusIkke startet