STEM-økosystem - post COVID-19 STEM-uddannelse i danske grundskoler

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

STEM-økosystemprojektet undersøger, hvordan videnskaben kan informere skoleledere om udvikling skolens sociale kapital for at opnå større uddannelsesmæssige resutlater på STEM-området - STEM Står for Science, Technology, Engineering og Mathematics. Projektet bygger på vigtige bidrag til området for socialt netværks teori, social kapital og uddannelsesledelse såsom Liou et al., 2020; Díaz-Gibson, Daly, Balslev & Civís, 2020; Civís, Díaz-Gibson, López & Moolenaar, 2019; Balslev og Daly 2020 Projektet afsæt til vigtigheden af ​​social kapital i skoler som mulighed for at opnå større uddannelsesmæssige resultater i et komplekst COVID-19-scenarie. Vores projekt hypoteser går på, at skoler, der har større social kapital, hvilket betyder, de er godt socialt forbundet og har stærke sociale bånd både internt (stærke sociale bånd mellem alle skoleaktører som elever, lærere, familier, ledere og personale) og eksternt (stærke sociale bånd mellem skole og uddannelsesmæssige ressourcer som museer, biblioteker, sportsfaciliteter, sundhedsfaciliteter, uddannelsesenheder, kvarterer og så videre);(H1) - udvikler større modstandsdygtige klimaer, defineret som samarbejds- og innovationsklima(H2) - og opnår sen højere grad af uddannelsesresultater vedrørende STEM-fag, defineret som lavere frafald og højere skolepræstationer. Projektet undersøger grundskolen i en dansk kontakst
Kort titelSTEM-ØKO
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato16/12/2020 → …

Emneord

  • Social kapital
  • social netværks teori
  • uddannelsesledelse
  • STEM-fag

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.