SPICE

  • Toftild, Lone Fajstrup (PI)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

SPICE (Students Powering Innovation in Collaboration with Enterprises) programmet griber fat i den fælles udfordring der er i programregionen, at fremtidens økonomi, mere end nogen sinde, kræver samarbejde mellem vidensinstitutioner, disses studerende og regionale virksomheder.
Senest har en undersøgelse udført af Professor Mette Præst Knudsen fra SDU påpeget, at mange virksomheder fortsat lakker bagud, når det handler om at skabe innovative ideer og udvikle nye eller eksisterende produkter, der kan gøre dem mere konkurrencedygtige på det nationale og internationale marked.

Dette er en tendens, der er gældende for hele programregionen.
Derfor sigter ansøgningen mod, at styrke den regionale innovationsdynamik, gennem inddragelse af både SMV’er, institutioner og studerende fra de videregående uddannelser i en Triple-Helix konstellation. Dette sker med henblik på, at forløse det uudnyttede innovationspotentiale der foreligger hos både erhverv og videnspartnere. Med henblik på at styrke de innovative og entreprenørielle kompetencer arbejder projektpartnerne, i samspil med netværkspartnerne, målrettet henimod dette via 3 innovative tilgange:
(1) Gennem et tæt samarbejde mellem studerende og SMV’er opnås adgang til det innovationspotentiale, der ligger i de videregående uddannelser. De studerende tilbydes, via projektbaserede forløb og events, at arbejde med reelle erhvervsmæssigeudfordringer, baseret på de deltagende SMV’er og til gavn for disse.
(2) Spektret af forretningsidéer, bliver med afsæt i en „Entrepreneurial Discovery“ proces (EU-strategi S3) systematisk udvidet.
(3) De nyudviklede arrangementsformater og udviklingskoncepter skal anvendes indenfor de tematiske felter grøn omstilling og „Green Economy“ samt ”Women’s Entrepreneurship“ og suppleres med målrettede støtteforanstaltninger.
Operationelt forankres udviklingsaktiviteterne omkring 2 nyetablerede Innovation Labs, der placeres i hhv. Sønderborg og Kiel. Her gives mulighed for, på tværs af de tematiske fokusområder og arbejdspakker, at skabe samarbejde mellem erhvervsliv og studerende. Sammen med det nye Green Entrepreneurship Center og Women Entrepreneurship Coordination Office skabes dermed blivende platforme for samarbejde efter projektets udløb.


Lægmandssprog

Dansk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201531/07/2018

Samarbejdspartnere

  • IDEA (Projektpartner)
  • Syddansk Universitet (leder)