SMV’ers rolle i løsningen af ’Grand Challenges’ via Offentlig-Privat Innovation

Projekter: ProjektForskning

Beskrivelse

Overordnet er projektets formål at beskrive og forklare de rammer og underliggende mekanismer, der fremmer og forhindrer succesfuldt OPI samarbejde om bæredygtige løsninger. Under dette overordnede fokus har projektet endvidere til delformål at undersøge hvilken rolle FN’s formulerede bæredygtighedsmål spiller i forhold til at i) understøtte kommunikation, fælles målsætning og konfliktløsning for SMV’ere i OPIsamarbejder og ii) facilitere implementering, skalering og diffusion af innovative OPIløsninger udviklet af SMV’er.
StatusIkke startet
Effektiv start/slut dato01/01/202031/01/2021