SMILE – Støttende samtaler til patienter med ikke-småcellet lungecancer i konkomitant kemo-stråleterapi

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

På Onkologisk Ambulatorium i Næstved behandles årligt omkring 50 patienter med konkomitant kemo-stråleterapi. På grund af den øgede forekomst af bivirkninger ved denne behandling og for at imødekomme kravene i pakkeforløbet, vil det være relevant at tilbyde særlig støtte under behandlingen til denne patientgruppe, derfor afprøves Guided Egenbeskutning (GEB) til patienter med NSCLC stadium III som støttende foranstaltning under deres kemo/stråle behandlingsforløb.
AkronymSMILE
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/201931/12/2021