SIS (Seniorer og Internationale Studerende)

  • Tyrsted, Ivan (PI)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet
• At hjælpe lokale primært små og mellemstore virksomheder i gang med eksport og dermed
vækstskabelse og skabelse af arbejdspladser.
• At hjælpe udenlandske studerende i gang på det danske arbejdsmarked til gavn og glæde både for
den enkelte, men i lige så høj grad for virksomheder og det danske samfund.
• At udnytte et stort potentiale ved at bringe seniorers viden og kompetencer i spil.

Projektet har et meget konkret formål, idet man ønsker at skabe forøget indtjening (både på kort og lang sigt) for de deltagende virksomheder, men formålet er også, at virksomhederne opnår en udvikling af deres organisation, så den bliver mere multikulturel og hermed mere international orienteret.
Virksomheder med internationale ansatte er mere produktive end rent danske, ligesom internationale kompetencer giver lettere adgang til eksportmarkeder. Derfor vil en udnyttelse af erfarne seniorers erfarin-ger, viden og forbindelser kombineret med en systematisk indsats for, at udenlandske studerende og andre herboende med internationale kompetencer bidrage til internationalisering af virksomhederne.
Mange små virksomheder oplever det som både dyrt og vanskeligt at rekruttere højtuddannede ansatte fra udlandet. Og mange har formentlig heller ikke brug for en fuldtids medarbejder i en længere periode. Der er til gengæld mange internationale studerende på landets højere læreanstalter, og det må betegnes som noget nemmere rent økonomisk og administrativt at ansætte en international studentermedhjælper, som bl.a. kan bidrage til at understøtte eksporten til de lande, som de kommer fra, eller på anden vis gøre kon-struktivt brug af deres internationale kompetencer. Desuden vil disse personer ofte være meget interesse-ret i at få en deltids- og/eller tidsbegrænset ansættelse.
De unge talenter kommer fra Kina, Afrika og Europa med gode eksamenspapirer og en motivation for at blive og gøre karriere i Danmark. På Syddansk Universitet tager de en engelsksproget kandidatgrad inden for fx robotteknologi, marketing, økonomi, entrepreneurship eller international business og følger side-løbende sprogkurser i dansk, mens de også lærer om det danske arbejdsmarked.

Lægmandssprog

Dansk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201430/06/2015