SHARE: VELUX

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Europa bliver ældre. Den forventede levetid er stigende og den yngre generation får færre børn end tidligere generationer, og snart vil de store fødselsårgange født efter anden verdenskrig gå på pension, også i Danmark. Denne demografiske udvikling stiller spørgsmål til samfundet i stil med de spørgsmål som også Villum Kann Rasmussen stillede da han stiftede Veluxfonden i 1980erne, eksempelvis hvad der sker med ens fysiske og kognitive evner når man ældres, og hvordan ældre stadig kan bidrage til samfundet (1). Projektet Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) søger at analysere processen med befolkningens aldring i dybden. SHARE er en unik fælles europæisk database, som samler data blandt 50+ årige i op til 28 europæiske lande vedr. deres aldring, sundhed og socio-økonomiske forhold via personlige interviews. Databasens videnskabelige potentiale ligger i de omfattende data (mere end 300.000 interviews med over 140.000 personer), der dækker samspillet mellem de økonomiske, sundhedsmæssige og sociale faktorer som former menneskers levevilkår. Det giver mulighed for at undersøge de forskellige måder, hvorpå mennesker på 50 år og ældre lever og arbejder i 27 europæiske lande og Israel, og for at skabe et grundlag for evidensbaserede nationale, europæiske og internationale politikker, som kan tackle de specifikke udfordringen ved en aldrende befolkning. Eksempelvis har et nyligt  initieret ph.d.‐projekt ved Syddansk Universitet ved hjælp af SHARE‐data vurderet muligheder for differentieret pension og blandt andet påpeget at alder ikke i sig selv er afgørende for nedslidning (2).
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202031/12/2023

Samarbejdspartnere

  • Syddansk Universitet (Beneficiary) (leder)
  • Aarhus Universitet (Projektpartner)
  • Københavns Universitet (Projektpartner)
  • Aalborg Universitet (Projektpartner)
  • Copenhagen Business School (Projektpartner)
  • Roskilde Universitet (Projektpartner)
  • Danmarks Statistik (Projektpartner)