Robolæring

  • Majgaard, Gunver B. (Projektdeltager)
  • Rasmussen, Søren Jan (PI)
  • Lamscheck-Nielsen, Regina (Projektleder)

Projekter: ProjektRegionale fonde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekt ROBOlæring ville modsvare Region Syddanmarks behov for, at et øget antal kompetente unge vælger en karrierevej med robotteknologier. Fire gymnasier, fem grundskoler, en ungdomsskole, en virksomhedsklynge og Teknisk Fakultet SDU skulle i fællesskab styrke det teknologiske uddannelsesmiljø på Sydfyn.
Projektpartnerne ville arbejde pædagogisk med tilgangen ”fra leg til læring”, når robotteknologier indgår i min. 12 nye (erhvervs-)undervisningsforløb, 2 EUD-forløb og 16 nye brobygningsforløb i samarbejde med folkeskoler. Via lærer-lærer samarbejde, elev-elev undervisning og ekspertise fra SDU skulle en fælles didaktisk model til dette formål identificeres og implementeres. Dermed skal uddannelseskæden styrkes og videreudvikles til en læringskæde. Læringskæden skulle forankres i de deltagende skolers praksis og strategier.
ROBOlæring ville etablere årlige robotevents med aktiv deltagelse af folkeskoler, gymnasier, videregående uddannelser og erhvervslivet. Elementer ville bl.a. være teambuilding, konkurrencer, faglige oplæg og udstillinger. Traditionen skulle sikres via en online drejebog og formalisering af et Robotnetværk på Sydfyn.

Nøgleresultater

For at opnå sit formål, vil R O B O læring skabe følgende resultater:

1. En fælles pædagogisk tilgang og didaktisk model for undervisning i den tværorganisatoriske læringskæde: ”Fra leg til læring og til livsvalg”.
2. Brobygningsforløb / valgfag med robotteknologier, inspireret af cases fra robot-erhvervslivet: 1 forløb / halve år x 4 gymnasier = 16 forløb i alt over 2 år. 3. I forløbene indgår faglig læring og karrierelæring.
4. Undervisningsforløb: i alt min. 14 undervisningsprojekter på HTX / HHX / STX og i EUD I forløbene indgår faglig læring og karrierelæring.
5. En konceptbeskrivelse (drejebog) for årlige robotevents, afprøvet på Sydfyn i efterår 2020.
Forankring af læringskæden i de deltagende sydfynske skolers praksis og strategier i et formaliseret robotnetværk mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og fritidsorganisationer på Sydfyn, med faglig relation til SDU.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/07/201825/12/2020

Emneord

  • robot
  • ungdomsuddannelser
  • brobygning
  • programmering
  • didaktik