"Re-investigating Henrik Pontoppidan"

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

På SDUB findes Skjerbæk-arkivet, som består af en samling af materiale om og af Henrik Pontoppidan. Første del af projektet går ud på at registrere og digitalisere indholdet af denne samling og etablere en database, som indeholder alle publikationer (suppleret af andre kilder). Denne database gøres åbent tilgængelig for alle. Derefter skal databasens indhold bruges til, vha. digitale metoder, at undersøge forskellige aspekter af receptionen af Pontoppidans forfatterskab, såsom hvilke værker, der er blevet læst; hvilke temaer, der er blevet undersøgt, og hvordan det indskriver sig i den litteraturhistoriske tradition. Hvis det er muligt, vil databasen også kunne indeholde digitale udgaver af Pontoppidans egne værker, således at de også kan gøres til genstand for digitale analyser.
Udover at skabe et redskab til Pontoppidanforskere og etablere et overblik over forskningen, er det også et mål, at metoden efterfølgende kan anvendes på andre forfatterskabers bibliografier og derved komme bredere til gavn.
Projektet består altså af to dele: 1. etableringen af en digital infrastruktur, og 2. en udforskning af de givne data med forskellige digitale metoder såsom textmining og NLP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/202131/12/2023