Projektdetaljer

Beskrivelse

I dag lever mennesker med svære psykiske sygdomme som skizofreni og bipolar sygdom samt mennesker med alkoholafhængighed 13-30 år kortere end den generelle befolkning. Endnu ingen interventioner er udviklet eller afprøvet ift. at reducere forekomsten af hjertekarsygdomme og dermed dødeligheden hos denne gruppe mennesker. PsyCaps vil anvende en brugerinddragende metode (participatory design), hvor repræsentanter fra den førnævnte højrisikogruppe inddrages og bidrager med deres egne erfaringer og livsomstændigheder i mødet med sundhedsvæsnet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202031/12/2021

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.