Poul Due Jensen's fond - Lake Stewardship (Monitering af Ormstrup Sø 2020-2023)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Da undervandsplanter er yderst vigtige for søernes tilstand, er der fokus på genetableringen af planter i Ormstrup sø i årene efter opfiskningen. Det forventes at genetablering af undervandsplanter dels afhænger af søvandets klarhed, men også af de fremherskende sedimentforhold, hvor iltforbrug, og densitet kan have stor betydning. Denne arbejdspakke varetages SDU og AU. AU vil stå for de klassiske vegetationsanalyser, mens SDU vil have ansvaret for at lave spiringsforsøg med udvalgte undervandsplanter, samt vurdering af sedimentets egnethed for genindvandring af planter. Derudover vil SDU, som noget relativt nyt også teste brugen af sonar til at bestemme plantedække. Disse analyser kan efterfølgende sammenholdes med analyserne foretaget af AU.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202130/06/2023