Portrætter af mennesker der også er patienter - patientperspektivet, eksistentielle samtaler og sårbare relationer

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Som fagpersoner er det af afgørende betydning, at vi kan relaterer os til patientens oplevelser og perspektiv, og at vi kan bruge os selv som mennesker i relationen. Dette kræver bevidsthed og viden om, at vi alle deler eksistentielle grundvilkår som sårbarhed og styrke samt lidelse og velbefindende. Udvikling af relationelle kompetencer kræver, at man som fagperson er i stand til at bringe sig selv og egne følelser og erfaringer i spil i mødet med et andet menneske. Derfor er der et behov for at udvikle nye læringsforløb og læringsmetoder med fokus på refleksion- og dialog, og hvor sensitivitet og empati ses som vigtige relationelle kompetencer og færdigheder. 

Med afsæt i ovenstående har dette projekt overordnet fokus på at udvikle ny viden, der kan bidrage til konkrete læringsforløb for fagpersoner indenfor sundhedsvæsenet. Herunder udvikling, forskningsmæssig evaluering samt implementering af nye refleksions- og dialog værktøjer, som kan opøve færdigheder i, forståelse af og viden om relationelle kompetencer og færdigheder knyttet til: 1) patient og pårørendes perspektiv, deres kilder til mening og hverdagsliv, 2) samtaler om eksistentielle forhold og livstemaer samt 3) oplevelser af gensidig eksistentiel sårbarhed i mødet mellem fagpersoner, patienter og pårørende.  


StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2019 → …

Emneord

  • Portrætter
  • eksistentielle samtaler
  • gensidig sårbarhed
  • relationer
  • patient involvering
  • patientperspektiv