Pårørende, resiliens og mestring: et studie i potentialer ved psykosocial støtte for pårørende til kræftramte

 • Ribers, Bjørn (Projektdeltager)
 • Genter, Peter (Projektdeltager)
 • Smistrup, Ulla Viffeldt (Projektdeltager)
 • Møller-Jørgensen, Lise Stampe (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Forskningsprojektet ”Pårørende, resiliens og mestring – et studie i potentialer ved psykosocial støtte for pårørende til kræftramte” er finansieret af Kræftens Bekæmpelses PLI-midler 2017.

  Formålet med projektet har været at afdække pårørendes behov for psykosocial støtte, at skabe et overblik over relevant eksisterende forskning inden for dette felt, samt at udføre et kvalitativt studie af belastningsfaktorer som de opleves af pårørende. Undersøgelsen har fokuseret på at skabe indblik i pårørendes måde at tackle belastninger på samt deres overvejelser i forhold til elementer, der bidrager til deres udvikling af resiliens. Hensigten med forskningen har været at identificere resiliensprocesser og undersøge mulige interventioner til gavn for pårørende. På sigt skal dette indledende arbejde bruges til at udvikle et kursus-koncept for pårørende med fokus på at bearbejde den mentale belastning ved det at være pårørende. Disse kurser skal derved bidrage til, at den enkelte oplever øget livskvalitet og udvikler strategier til mestring og håndtering af en livssituation, hvor partneren har kræft. Det er kurser, der overordnet set har en resilienstilgang, og som bygger videre på vigtige erfaringer og centrale konklusioner fra pilotprojektet ”Styrk din mentale robusthed”, der er henvendt til kræftpatienter.
  StatusIkke startet

  Samarbejdspartnere

  • Kræftens Bekæmpelse (leder)